Chương trình Học bổng VEF 2012 và Chương trình học giả (VSP) năm học 2014-2015

01/12/2012

 

Quỹ Giáo dục Việt Nam (Vietnam Education Foundation – VEF) được thành lập bởi Quốc hội Hoa Kỳ vào năm 2000 với mục đích tăng cường mối quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thông qua các chương trình trao đổi giáo dục. Với ngân sách 5 triệu đô/năm nhận từ Quốc hội Hoa Kỳ cho tới năm 2018, VEF tập trung vào các ngành khoa học (tự nhiên, vật lý, và môi trường), kỹ thuật, toán học, y tế (bao gồm y tế công cộng và khoa học y tế), và công nghệ (bao gồm công nghệ thông tin).

Cho tới nay, VEF đã tuyển chọn được 422 Nghiên cứu sinh theo học tại 84 trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ qua Chương trình Học bổng. Thông qua Chương trình Học giả, kể từ năm 2007, đã có 38 tiến sĩ của Việt Nam tham gia các chương trình sau tiến sỹ kéo dài tối đa 12 tháng tại 30 trường đại học danh tiếng của Hoa Kỳ.

Đại học Đà Nẵng thông báo về 2 Chương trình Học bổng nêu trên của VEF cho năm 2013 và 2014.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng tham khảo dưới đây:

1.     Chương trình Học bổng VEF 2012

2.     Chương trình học giả (VSP) năm học 2014-2015