HỘI NGHỊ BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TW 7 (KHÓA X) “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

06/12/2012

 

Sáng ngày 28/11/2012, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Đinh Thế Huynh, UVBCT, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn có chương trình kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của BCHTW Đảng (khóa X) “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Đây là vinh dự to lớn cho Đảng bộ, chính quyền, đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường. Thành phần dự họp gồm có đại diện Thành ủy Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo Đại học Đà Nẵng, BTV, BGH và các nhà giáo, lãnh đạo các khoa, phòng tiêu biểu Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Nội dung cơ bản của cuộc làm việc như sau:

I. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và tổng quan về Trường ĐH Kinh tế

Lúc 8g30, đồng chí Cao Xuân Thắng, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Sau đó, đồng chí Trần Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN phát biểu chào mừng, giới thiệu tổng quan về Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Theo đồng chí, kể từ Nghị quyết 27 ra đời năm 2008 đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN đã triển khai tổ chức quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động của Đảng ủy đến toàn thể cán bộ lãnh đạo trong toàn ĐHĐN; tạo môi trường và điều kiện để CBVC ĐHĐN học tập, nâng cao trình độ; tăng cường công tác NCKH và chuyển giao công nghệ; đồng thời tạo môi trường và điều kiện để đội ngũ cán bộ ĐHĐN rèn luyện, phấn đấu trưởng thành; thực hiện nhiều chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức nhằm thu hút nhân tài đến làm việc tại ĐHĐN bằng cách: tuyển dụng, cử đi học nước ngoài, hỗ trợ, khen thưởng, bố trí sắp xếp công việc, quy hoạch, bồi dưỡng thử thách, bổ nhiệm hỗ trợ cán bộ trẻ, giao đề tài NCKH cấp cơ sở cho giảng viên, tạo điều kiện để hợp tác kinh tế. Thành phố Đà Nẵng cũng đã quan tâm, hỗ trợ cho CBVC ĐHĐN thuê nhà với giá rẻ, duyệt hỗ trợ mua đất với giá ưu đãi.

II. Ý kiến chỉ đạo của Trưởng đoàn công tác BTGTW

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên BCT, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã trình bày khái quát các nội dung cơ bản Nghị quyết số 27-NQ/TW (khóa X) “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đồng chí chia sẻ BCHTW, BCT, BBT luôn quan tâm, lắng nghe, tiếp xúc với các bộ, ban, ngành từ Trung ương xuống cơ sở để nắm bắt tình hình thực hiện. Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện chuyến công tác để tiến tới sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết.Ảnh: Đồng chí Đinh Thế Huynh chỉ đạo công tác kiểm tra NQ số 27-NQ/TW

 

Đồng chí thông tin thực trạng đội ngũ trí thức Việt Nam có trên 100 ngàn thạc sĩ, 24 ngàn tiến sĩ, nhưng chất lượng thực tế chưa cao, phân bổ chưa hợp lý giữa các vùng, miền, địa phương, thiếu nhà khoa học đầu ngành. Tình trạng hẫng hụt cán bộ giỏi ở nhiều trường đại học. Nhiều trường đại học không tuyển được học sinh giỏi ở các ngành khoa học cơ bản, KHXH & NV, sư phạm. Chưa thực hiện tốt chính sách thu hút nhân tài người Việt từ nước ngoài. Các cơ chế chính sách đãi ngộ trí thức chưa chuyển biến theo thực tế. Tới đây, các địa phương, cơ sở sẽ tổ chức quán triệt NQTW 6 (khóa XI) về phát triển khoa học công nghệ có liên quan trực tiếp đến đội ngũ trí thức nước nhà. Đồng chí lưu ý một số điểm chính như sau:

- Nhanh chóng hình thành đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ có trình độ cao, có tâm huyết và năng lực cống hiện phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, có tâm, có đức, có tài, có tầm.

- Tăng nhanh các công trình nghiên cứu khoa học đăng tải quốc tế như bài báo khoa học, sản phẩm khoa học công nghệ, phát minh, sáng chế.

- Thu hút đội ngũ trí thức Việt kiều và sinh viên Việt Nam đi du học ở nước ngoài về phục vụ đất nước trong thời kỳ mới.

- Có chính sách, cơ chế trọng dụng, đãi ngộ, tuyển lựa cán bộ khoa học công nghệ, cán bộ trẻ, có tài năng và đạo đức.

- Chủ động phát hiện, đào tạo tài năng từ lứa tuổi học sinh, sinh viên.

- Hỗ trợ đi học, nghiên cứu, thực tập và học việc ở nước ngoài để nhanh chóng tiếp cận với trình độ và công nghệ tiên tiến trong nghiên cứu và thực hành.

- Có khen thưởng các tác giả có những công trình khoa học giá trị, có những sáng kiến, cải tiến phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.

- Đổi mới công tác tuyển dụng, đánh giá cán bộ khoa học công nghệ.

Đồng chí Đinh Thế Huynh đánh giá cao những đóng góp về đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài của Trường Đại học Kinh tế nói riêng, Đại học Đà Nẵng nói chung cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng như cả nước. Đồng chí cho rằng thương hiệu đào tạo của Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng là một trong ba địa chỉ chất lượng hàng đầu ở Việt Nam về đào tạo quản trị kinh doanh và các ngành kinh tế.

III. Lãnh đạo Trường ĐH Kinh tế báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết

Đồng chí Trương Bá Thanh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng thay mặt Đảng bộ Nhà trường báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương số 27 (khóa X) “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” bao gồm bốn nội dung cơ bản là: 1- Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết: là công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển nghiên cứu, tổ chức thực hiện Nghị quyết; các văn bản triển khai và báo cáo sơ kết xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên Nhà trường theo tinh thần Nghị quyết; 2- Tình hình thực hiện Nghị quyết: gồm trọng tâm là hoàn thiện môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đội ngũ trí thức; thực hiện chính sách trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh trí thức; tạo chuyển biến căn bản trong đào tạo, bồi dưỡng trí thức; 3- Thực trạng về sự phát triển của đội ngũ trí thức Nhà trường4- Một số đề xuất kiến nghị.

Lãnh đạo Nhà trường luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, thực hiện một số chính sách nhằm thu hút chất xám, đào tạo nhân tài, áp dụng nhiều chính sách để cán bộ, giảng viên gắn bó hơn với sự phát triển của Trường; xây dựng Chiến lược phát triển nhà trường đến năm 2015 trở thành một trong các trường kinh tế chất lượng cao và đến năm 2020 trở thành Trường Đại học nghiên cứu theo định hướng chung của Đại học Đà Nẵng; đội ngũ trí thức Nhà trường đã nghiên cứu và đưa vào ứng dụng nhiều đề tài NCKH mang lại hiệu quả thiết thực; đã hoàn thành nhiều đề tài NCKH cấp Bộ và hiện đang thực hiện 1 đề tài KH cấp Nhà nước; tổ chức nhiều Hội thảo khoa học chất lượng, uy tín và có tiếng vang trong khu vực.

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đang trong quá trình xây dựng và phát triển trở thành một trong những trường đại học nghiên cứu, là trung tâm giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, chuyển giao khoa học công nghệ lớn của miền Trung - Tây Nguyên. Để đạt được các mục tiêu này, Nhà trường luôn quan tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, có năng lực, năng động, sáng tạo, văn minh. Đồng thời, tập trung đầu tư xây dựng các ngành đào tạo thuộc thế mạnh của Nhà trường, thực hiện các chính sách đột phá trong việc thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo nhân tài; tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho đội ngũ cán bộ giảng viên phát huy tài năng và trí tuệ. 
 

Ảnh: Đồng chí Đinh Thế Huynh thăm quan Trường

Cũng tại buổi làm việc, Trường Đại học Kinh tế đã có nhiều kiến nghị, đề xuất như:

1. Nhà nước trang bị chỗ làm việc cho giảng viên, cán bộ khoa học, có chính sách hỗ trợ nhà ở cho giảng viên trẻ, xuất sắc; đầu tư hỗ trợ xây dựng ký túc xá cho sinh viên trong khuôn viên trường đại học...; cần có sự đồng bộ trong đào tạo nguồn nhân lực với việc tạo điều kiện để nguồn nhân lực phát triển và cống hiến, khuyến khích được tri thức đam mê NCKH; cần chú trọng đến đầu vào của các ngành sư phạm...

2. Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ trí thức cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu; điều chỉnh các chính sách về quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm và đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức, nhất là trí thức trẻ và trí thức nữ. Phát hiện, giới thiệu những trí thức tiêu biểu, có năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt vào những vị trí chức danh lãnh đạo, quán lý các cơ quan, đơn vị.

3. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, đóng góp của đội ngũ trí thức; tổ chức các hoạt động tôn vinh trí thức với sự tham gia sâu rộng của các ngành, các lĩnh vực. Tập hợp động viên và giúp đỡ đội ngũ trí thức tham gia các hoạt động trên các lĩnh vực nhằm góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

4. Chính phủ cần cụ thể hóa các văn bản pháp quy, hướng dẫn các quy định chung về đãi ngộ nhân tài nhằm làm cơ sở cho các địa phương, các trường học xây dựng triển khai kế hoạch thu hút nguồn nhân lực.

5. Cần có chính sách đãi ngộ tốt hơn, nhất là đãi ngộ trí thức trẻ, đặc biệt là cải cách tiền lương đối với đội ngũ trí thức là công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan hành chính và các trường học.

6. Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; có kế hoạch phát triển đội ngũ trí thức là giáo viên đại học và các cấp học khác.

7. Có chính sách đãi ngộ mang tính đột phá đối với trí thức nhân tài, có năng lực sáng tạo, có uy tín cao trong giới nghiên cứu khoa học. Có cơ chế huy động, tổ chức trí thức khoa học công nghệ tham gia nghiên cứu, tham mưu về những vấn đề chiến lược nhạy cảm đối với sự phát triển của đất nước.

III. Ý kiến thảo luận

1. Theo sự chỉ đạo của đồng chí Đinh Thế Huynh - Trưởng đoàn công tác thì Hội nghị tập trung thảo luận vào các chủ đề chính như sau:

+ Đề xuất với Đảng và Nhà nước về cơ chế chính sách cho xây dựng đội ngũ trí thức.

+ Đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện các bộ môn lý luận chính trị, phục vụ sự nghiệp giáo dục tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: cần gì, đề xuất gì, có những tâm tư nguyện vọng nào ?

+ Tư tưởng chỉ đạo là thắng thắn, chân tình, khoa học và xây dựng.
 

Ảnh: Đ/c Trương Bá Thanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế giới thiệu về Trường

2. Hội nghị đã nhận được 06 phát biểu của các đồng chí đại diện cho các nhà giáo, khoa, phòng Nhà trường tập trung vào các điểm chính như sau:

Thứ nhất, cần có chính sách đãi ngộ, miễn giảm học phí, thu hút sinh viên tham gia học các môn, ngành lý luận chính trị; cần phải viết lại 03 giáo trình lý luận ở bậc đại học; nên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đội ngũ cán bộ giảng dạy lý luận tại các trường đại học, cao đẳng và THCN cả nước.

Thứ hai, cần có cơ chế phân bổ kinh phí NCKH, còn nặng về bao cấp, nếu có đãi ngộ trí thức thì cần thêm cơ chế giám sát, phản biện và đòi hỏi thỏa đáng đối với trách nhiệm của đội ngũ trí thức. Cần thay đổi cơ chế chi tiêu NCKH. Cần có sự định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ vĩ mô các ngành ít sinh viên theo học như Nông nghiệp, Lâm nghiệp, KHXH & NV.

Thứ ba, cần có cơ quan tiếp thu và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn ngành, nghề, địa phương.

Thứ tư, Đảng và Nhà nước cần có thêm chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí, nhân lực cho các trường Đại học khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Thứ năm, nên thực hiện nhanh lộ trình tăng học phí để đảm bảo nguồn thu tại các Trường và tái đầu tư cho con người và cơ sở vật chất tại các trường Đại học.

Thứ sáu, cơ chế chính sách về tiền lương cho giảng viên đại học chưa theo kịp thực tiễn. Đội ngũ giảng viên trẻ có thu nhập hiện tại thấp, đời sống khó khăn nên cần có chính sách hỗ trợ.

IV. Tổng kết Hội nghị

1. Đồng chí Đinh Thế Huynh cảm ơn và ghi nhận các ý kiến, đề xuất tâm huyết của các nhà giáo Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đối với Đảng và Nhà nước. Theo đồng chí, đó là những ý kiến từ thực tiễn, có giá trị để có cơ sở báo cáo lên BCT, BBT, BCHTW, để bổ sung, hoàn thiện chính sách xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Đồng chí đề nghị và mong rằng trong thời gian tới, lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tiếp tục nâng cao xây dựng đội ngũ trí thức, bồi dưỡng nhân tài, đóng góp xứng đáng, tích cực vào sự phát triển của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, sát cánh cùng các nhà khoa học cả nước tiếp tục mang tài đức đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Theo đồng chí, nhiệm vụ giảng dạy, NCKH đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực, tổng kết từ thực tiễn NCKH, giảng dạy sẽ cung cấp các luận cứ rõ ràng hơn về CNXH, con đường đi lên xây dựng CNXH, về xây dựng nền KTTT định hướng XHCN. Từng cá nhân, tập thể, đơn vị trong Nhà trường cần cố gắng, nỗ lực hơn nữa trong dạy tốt và học tốt, có thêm nhiều ý kiến cho Đảng và Nhà nước. Theo đồng chí, đất nước ta đang trong thời kỳ quá độ lên CNXH, xây dựng chế độ mới có nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn mới mẻ, nảy sinh. Sự nghiệp đổi mới có mặt thành công và chưa đạt được. Chế độ XHCN ở một số nước trên thế giới cũng cho thấy có thành công và có thất bại, nhưng đều phải đúc rút kinh nghiệm. Phải khắc phục bệnh chủ quan, duy ý chí, nên tìm hiểu được cái ưu việt tích cực để hạn chế những tiêu cực. Cần có thêm những nghiên cứu đóng góp về xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền, thể chế KTTT định hướng XHCN. Đặc biệt chú trọng vào nghiên cứu sâu sát hơn dự báo tình hình đất nước, khu vực, quốc tế. Cũng như cần có cơ chế tiếp thu và thể chế hóa những nghiên cứu dự báo đó. Cần đào tạo cán bộ dự báo chiến lược. Cần thay đổi mạnh mẽ trình độ và năng lực khoa học công nghệ của đất nước để theo kịp sự phát triển của các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới, để sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đồng chí cảm ơn tất cả các nhà giáo trong Trường đã có buổi làm việc nghiêm túc, ấm áp sự chân thành và tâm huyết với tương lai phát triển của đất nước nói chung và sự nghiệp giáo dục đào tạo nói riêng. Đồng chí gửi lời chào thân tình, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, công tác tốt tới toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường.
 

Ảnh: Đ/c Đinh Thế Huynh chụp ảnh lưu niệm với đại diện Trường Đại học Kinh tế

2. Đồng chí Trương Bá Thanh thay mặt toàn thể cán bộ giảng viên, sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng cảm ơn cá nhân đồng chí Đinh Thế Huynh và TW Đảng. Đồng chí mong trong thời gian tới sẽ nhận nhiều hơn sự quan tâm giúp đỡ của đồng chí và lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đồng chí kính chúc Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương thành công, sức khỏe.

Hội nghị kết thúc lúc 11g00 ngày 28/11/2012