Thông báo chương trình Học bổng Mext của Đại học Kanazawa

10/12/2012

 

( Học bổng Monbukagakusho của chính phủ Nhật Bản)

Đại học Kanazawa thông báo chương trình học bổng năm 2013 dành cho các đối tượng là giảng viên cùa Đại học Đà Nẵng.

Đơn xin học bổng phải được gởi tới hội đồng giáo viên của Đại học Kanazawa chậm nhất vào ngày 11 tháng 1 năm 2013.

Trước khi đệ trình đơn xin học bổng, những đối tượng xin học bổng phải tìm cho mình một giáo viên hướng dẫn tại đại học Kanazawa . ( Theo dõi trang web dưới đây để tìm ra được người hướng dẫn tại đại học Kanazawa)

http://kurt.kanazawa-u.ac.jp/souran_ku/index_e.php

Cán bộ phụ trách của trường sẽ chịu trách nhiệm thông báo và cung cấp tin tức cho các ứng cử viên và cơ quan của bạn về kết quả người được xét chọn cấp học bổng vào tháng 4 năm 2013.

Vui lòng liên hệ ông UEDA Kenta tại văn phòng hỗ trợ toàn cầu để được tư vấn và giải đáp các câu hỏi khác hoặc những vấn đề liên quan đến đơn xin học bổng.

TOÀN BỘ THÔNG TIN HỌC BỔNG VUI LÒNG XEM FILE ĐÍNH KÈM