Căn cứ Công văn số 258/CV-TNcủa Ban Biên tập Báo Thanh niên ngày 16 tháng 11 năm 2012 về việc đề nghị Đại học Đà Nẵng xét chọn sinh viên nghèo, học giỏi, có tinh thần vượt khó của các trường thành viên, đơn vị trực thuộc để giới thiệu trao Học bổng Nguyễn Thái Bình của Báo Thanh niên năm 2012; Căn cứ tinh thần cuộc họp giữa ĐHĐN và các trường, đơn vị trực thuộc ngày 07/12/2012, Đại học Đà Nẵng đề nghị các trường triển khai một số nội dung yêu cầu như sau:

1. Đối tượng và tiêu chí xét chọn

- Sinh viên nghèo, có tinh thần vượt khó (ưu tiên sinh viên thuộc diện chính sách, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vùng sâu, vùng xa)

- Sinh viên học khá, giỏi: Sinh viên năm thứ nhất căn cứ kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2012-2013, trường hợp chưa có kết quả học tập của học kỳ 1 thì căn cứ điểm tuyển sinh đầu vào (ghi rõ điểm ưu tiên, nếu có). Sinh viên các năm thứ hai đến năm cuối thì căn cứ kết quả học tập của cả hai học kỳ trong năm học 2011-2012.

- Sinh viên có thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia công tác Đoàn, Hội sinh viên hoặc các hoạt động xã hội khác căn cứ trên các bản sao bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận (nếu có) hoặc báo cáo thành tích có xác nhận của Nhà trường

- Có tư cách đạo đức tốt; Chưa nhận học bổng của bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp nào trong năm học 2012 - 2013 (có xác nhận của Nhà trường ghi rõ trong công văn giới thiệu);

2. Số lượng và giá trị học bổng

- Chỉ tiêu sinh viên được xét chọn toàn ĐHĐN:      100 suất. 

- Giá trị “Học bổng Nguyễn Thái Bình năm 2012”: 5.000.000 đ/suất.

3. Hồ sơ xin học bổng:

- 01 (một) đơn xin cấp Học bổng Nguyễn Thái Bình - Báo Thanh niên (tự viết tay, có xác nhận của Nhà trường);

- 02 ảnh (3x4) để làm giấy chứng nhận (ghi rõ họ tên phía sau ảnh, không sử dụng ảnh đã đóng dấu giáp lai); 01 bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ sinh viên;

- 01 Bảng điểm học kỳ 1 năm học 2012-2013 hoặc bản sao giấy báo trúng tuyển (đối với sinh viên năm thứ nhất, có xác nhận của Nhà trường); 01 Bảng điểm cả hai học kỳ của năm học 2011-2012 (đối với sinh viên năm thứ hai trở đi, có xác nhận của Nhà trường);

- Công văn giới thiệu của Nhà trường (danh sách sinh viên xếp theo thứ tự lựa chọn);

- Minh chứng thành tích học tập, hoạt động, hoàn cảnh bản thân và gia đình: Các bản sao bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận tham gia NCKH hoặc các hoạt động Đoàn, Hội, công tác xã hội, tình nguyện (nếu có); giấy xác nhận đối tượng chính sách (hộ đặc biệt nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ hoặc bản thân sinh viên khuyết tật, tình trạng sức khỏe yếu) (có xác nhận của Nhà trường hoặc địa phương).

4. Phương thức xét chọn:

Để đảm bảo học bổng được trao đúng đối tượng như yêu cầu của Báo Thanh niên, Đại học Đà Nẵng đề nghị các trường tổng hợp danh sách sinh viên nghèo, học giỏi, có tinh thần vượt khó, ghi rõ đã nhận học bổng nào chưa (mức học bổng đã nhận) trong năm học 2011-2012 và năm học 2012-2013 (Mẫu kèm theo) gửi về Đại học Đà Nẵng qua Ban Công tác HSSV, 41 Lê Duẩn. Số lượng danh sách theo tình hình thực tế của sinh viên của trường. Danh sách này sẽ được ĐHĐN lưu lại làm cơ sở để tiếp tục xem xét giới thiệu sinh viên nhận các học bổng khác trong năm học 2012-2013.

Hạn cuối gửi danh sách: 20/12/2012. Trên cơ sở số lượng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và học tốt của từng trường, ĐHĐN sẽ thống nhất chỉ tiêu phân bổ và đề nghị các trường gửi công văn giới thiệu, đồng thời hướng dẫn sinh viên làm hồ sơ (như mục 3) gửi về Đại học Đà Nẵng phối hợp cùng Báo Thanh niên xét chọn và tổ chức lễ trao tại ĐHĐN.

Mọi thông tin cần thiết liên hệ: Ban Công tác HSSV: Điện thoại: 0511.3812153. E.mail: bancthssvdhdn@ud.edu.vn; Phụ trách tác nghiệp: Cô Hà, 0905.118185. E.mail: thuongha.hoang@gmail.com. Các trường hợp chậm trễ về thời hạn và thiếu sót hồ sơ thủ tục sẽ không được xem xét.

Chi tiết trong file đính kèm

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH