Phiên họp đầu tiên của BCH Công đoàn Đại học Đà Nẵng khoá IV, nhiệm kỳ 2012-2017

04/01/2013

Chiều ngày 02/01/2013, Ban chấp hành Công đoàn Đại học Đà Nẵng khóa IV, nhiệm kỳ 2012-2017 đã tổ chức phiên họp đầu tiên để tiến hành công tác tổ chức của BCH. Đồng chí Ngô Văn Dưỡng – Phó Giám đốc ĐHĐN, thay mặt Đảng uỷ ĐHĐN đã đến dự, chứng kiến và phát biểu chỉ đạo và 21 Uỷ viên BCH vừa mới được Đại hội Đại biểu  Công đoàn ĐHĐN lần thứ IV bầu ra.

 

 

Phiên họp đã tiến hành bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó chủ tịch và Ủy ban kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng tái đắc cử chức danh Chủ tịch Công đoàn, đồng chí Nguyễn Đức Hùng và đồng chí Đoàn Anh Tuấn được bầu chức danh Phó chủ tịch Công đoàn ĐHĐN khóa IV, nhiệm kỳ (2012-2017). BCH cũng đã nhất trí bầu Ủy ban kiểm tra gồm 07 đồng chí, đồng chí Trần Xuân Bách - UVTV Công đoàn khóa IV đảm nhiệm chức danh Chủ nhiệm UBKT.
 

Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Chủ tịch Công đoàn đã phân công nhiệm vụ cụ thể của các Ban và các thành viên trong BCH. Phiên họp cũng đã thảo luận về phương hướng, chương trình hoạt động của BCH trong thời gian tới nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Công đoàn ĐHĐN khóa IV, nhiệm kỳ (2012-2017).

 

  

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN ĐHĐN KHOÁ IV,
NHIỆM KỲ 2012 – 2017

 

 

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Nguyễn Xuân Hùng

Chủ tịch

2

Nguyễn Đức Hùng

Phó Chủ tịch

3

Đoàn Anh Tuấn

Phó Chủ tịch

4

Trần Xuân Bách

UVBTV, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra

5

Huỳnh Bọng

Uỷ viên Ban Thường vụ

6

Giang Thị Kim Liên

Uỷ viên Ban Thường vụ

7

Nguyễn Thị Bích Thu

Uỷ viên Ban Thường vụ

8

Lê Mai Anh

Uỷ viên BCH

9

Lê Hữu Ái

Uỷ viên BCH

10

Huỳnh Thị Kim Hà

Uỷ viên BCH

11

Nguyễn Thị Hoa

Uỷ viên BCH

12

Bùi Thị Hoài

Uỷ viên BCH

13

Võ Đình Hợp

Uỷ viên BCH

14

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Uỷ viên BCH

15

Trần Thị Trúc Phương

Uỷ viên BCH

16

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Uỷ viên BCH

17

Dương Ngọc Thọ

Uỷ viên BCH

18

Lê Khánh Toàn

Uỷ viên BCH

19

Nguyễn Bá Trung

Uỷ viên BCH

20

Phan Kim Tuấn

Uỷ viên BCH

21

Phạm Văn Tường

Uỷ viên BCH

Xem bản tin PDF tại đây.