Chương trình Học bổng Kỹ thuật Irish Aid thuộc Chương trình Trao đổi Kinh nghiệm Phát triển Ai-len (IDEAS) do Chính phủ Ai-len tài trợ. Từ năm 2009, Chương trình đã cấp 50 suất học bổng Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh và các ngành liên quan khác cho các ứng viên Việt Nam theo học tại các trường Đại học Ai-len.

            Học bổng IDEAS năm 2013/2014 sẽ mở rộng thêm cho khoá học thạc sỹ trong các ngành học kỹ thuật như dược, công nghệ sinh học và công nghệ thông tin tại các trường đại học của Ireland với số lượng học bổng tối đa là 20 học bổng. Ngoài ra sẽ có thêm từ 01 đến 02 học bổng về Ngôn ngữ ứng dụng cho các giáo viên giảng dạy tiếng Anh ở các trường Đại học.

            Hồ sơ dự tuyển gửi về Đại sứ quán Ai-len trước ngày 01/03/2013. Các thông tin chi tiết về chương trình học bổng, yêu cầu hồ sơ dự tuyển, quy trình xét tuyển có thể tham khảo trong các văn bản đính kèm hoặc tại các website:

1)     Website Cục Đào tạo với nước ngoài: www.vied.vn

2)     Website các thông tin về Giáo dục Ai-len: www.educationireland.ie

3)     Website Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam: www.embassyofireland.vn

Xem chi tiết học bổng trong file đính kèm

 

 

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH