Công khai chuẩn đầu ra và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo tại ĐHĐN

17/01/2012

 

Dựa trên cơ sở Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15.8.2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Với định hướng phát triển thành đại học nghiên cứu, đào tạo đội ngũ nhân lực trình độ và chất lượng cao phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội khu vực Miền Trung-Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung;

Đại học Đà Nẵng công khai chuẩn đầu ra của sinh viên và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo tại Trường kể từ khóa 2010 trở đi như sau:

I. Chuẩn đầu ra:

a. Các tiêu chí đánh giá chất lượng sinh viên Đại học Đà Nẵng

1. Đạo đức: Có lòng yêu nước, yêu đồng bào, tinh thần tự hào dân tộc; Có lý tưởng, hoài bão tốt đẹp, không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện để phục vụ Tổ quốc; Đặt lợi ích của tập thể trên lợi ích của cá nhân; Có tinh thần vị tha, thương yêu đồng loại; Có ý thức bảo vệ môi trường và cải thiện cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

2. Trình độ tư duy: Có năng lực tư duy và sáng tạo, biết phát kiến và thực thi các giải pháp cho một vấn đề thực tiễn; Có lập trường và bản lĩnh vững vàng, biết lập luận bảo vệ phương án đã lựa chọn một cách logic, thuyết phục; Có khả năng đề xuất những giải pháp khác biệt so với các giải pháp truyền thống.

3. Năng lực chuyên môn: Nắm vững các nguyên lý, nguyên tắc, quy luật cơ bản của lĩnh vực chuyên ngành và biết ứng dụng chúng vào việc xử lý những vấn đề thực tế một cách sáng tạo; nắm bắt được thực tế ứng dụng của lĩnh vực chuyên môn hiện nay và xu hướng phát triển của nó trong tương lai

4. Khả năng làm việc theo nhóm: Hòa đồng với tập thể, chia sẻ thông tin, biết cách dựa vào sức mạnh tập thể để tìm ra giải pháp cho một vấn đề; Có khả năng diễn đạt ý tưởng gọn gàng, trong sáng, khúc chiết; Có năng lực tiếp thu, phân tích và tổng hợp ý kiến; Biết cách gợi ý để tranh thủ ý kiến của đồng nghiệp; Sử dụng thành thạo các công cụ làm việc từ xa theo nhóm.

5. Năng lực chỉ huy, lãnh đạo: Biết tập hợp sức mạnh tập thể, biết nhận ra thế mạnh của từng người để phân công nhiệm vụ phù hợp; Có năng lực tổ chức, đề xuất các chiến thuật xử lý tình huống ngắn hạn, trung hạn nhằm đạt được những mục tiêu chiến lược lâu dài cho tổ chức, đơn vị công tác.

6. Khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ: Đọc tài liệu bằng tiếng nước ngoài thành thạo; Viết báo cáo chuyên môn, văn bản giao dịch bằng tiếng nước ngoài chuẩn mực; Giao tiếp, trình bày báo cáo tham luận trôi chảy bằng tiếng nước ngoài thông dụng; Biết hai ngoại ngữ trong đó có tiếng Anh.

7. Khả năng ứng xử: Khéo léo trong ứng xử, khôn ngoan trong đàm phán, chuẩn mực trong phát ngôn, thể hiện nền nếp văn hóa, đạo đức trong mọi tình huống.

8. Tự học tập nghiên cứu phát triển: Có năng lực xác định được những vấn đề chuyên môn cần nghiên cứu; Biết tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, tìm kiếm tài liệu, phối hợp chuyên môn với đồng nghiệp; Cần cù, nhẫn nại, tự tin khi thực hiện nghiên cứu khoa học.

9. Tổ chức cuộc sống và thích nghi với môi trường công tác: Tổ chức tốt cuộc sống trong mọi hoàn cảnh; Luôn tư tin, lạc quan những lúc khó khăn; Hòa nhập nhanh chóng với mọi hoàn cảnh sống; Tự học tập, thích nghi với môi trường công tác; Có thể làm tốt những lĩnh vực chuyên môn chưa học ở nhà trường.

b) Chuẩn đầu ra và phương pháp đánh giá

Các tiêu chí trên đây được gộp thành 4 nhóm, hình thành bộ chuẩn đầu ra của sinh viên Đại học Đà Nẵng như sau:

Stt

Nhóm

tiêu chí

Giải pháp thực hiện

Đánh giá

Điểm

tối đa

1

Đạo đức,

tác phong

- Giáo dục chính trị, công dân;

- Hoạt động Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên;

- Hoạt động xã hội.

- Điểm đạo đức

- Nhận xét của các tổ chức đoàn thể

 

30

2

Trình độ chuyên môn

- Phương pháp giảng dạy tiên tiến;

- Chương trình đào tạo tương thích với các nước tiên tiến và được kiểm định chất lượng;

- Giảm tỉ lệ sinh viên/giảng viên;

- Giảm số lượng sinh viên/lớp;

- Mỗi sinh viên có một giảng viên cố vấn học tập, nghiên cứu;

- Tăng cường số lượng các môn học tự chọn;

- Tăng cường thực hành, thực tập;

- Mời cán bộ thực tiễn báo cáo chuyên đề;

- Trao đổi sinh viên với các trường đại học quốc tế.

- Kết quả học tập, kết quả tốt nghiệp

- Kết quả đánh giá của doanh nghiệp về thực tập và qua tham gia các chuyên đề thực tiễn

- Kết quả phỏng vấn xin việc làm sau khi tốt nghiệp

 

 

 

40

3

Kỹ năng sống, hội nhập

- Giảng dạy ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế, Giảng dạy các môn chuyên môn trực tiếp bằng ngoại ngữ;

- Nắm vững các công cụ công nghệ thông tin;

- Thực hiện các bài tập, đồ án, đề tài tốt nghiệp theo nhóm;

- Hợp tác chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp để nâng cao chất lượng các đợt thực tập;

- Mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp nhận sinh viên nước ngoài đến học tập, thực tập; tạo điều kiện cho sinh viên ĐHĐN ra nước ngoài thực tập;

- Tập dượt khả năng lãnh đạo, chỉ huy thông qua việc tổ chức các nhóm nghiên cứu, các nhóm học tập, các tổ chức đoàn thể.

- Trình độ ngoại ngữ được đánh giá bằng các chuẩn quốc tế; Khả năng giao tiếp thực tế với người nước ngoài

- Thời gian giao lưu, thực tập ở nước ngoài

- Kết quả hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn và đoàn thể

 

 

20

4

Năng lực tư duy và tiềm năng phát triển

- Thiết kế lại các giáo trình, mỗi môn học phải nêu rõ những vấn đề mang tính nguyên lý, quy luật tổng quát trước, sau đó mới đến phần ứng dụng;

- Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học ngay từ những năm đầu tiên;

- Mỗi sinh viên có một góc nghiên cứu, tự chọn một đề tài, lĩnh vực nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của giảng viên;

- Tổ chức thảo luận nhóm, thuyết trình, báo cáo đề tài;

- Tham gia cùng giáo viên giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trong sản xuất và đời sống.

- Kết quả nghiên cứu khoa học, các cuộc thi sáng tạo sinh viên

- Đánh giá của giáo viên hướng dẫn về năng lực nghiên cứu phát triển

 

 

10

Tồng số điểm đánh giá đầu ra sinh viên:

  100

 c) Xếp loại đầu ra sinh viên:

STT

Xếp loại

Tổng số điểm các nhóm tiêu chí

1

A

Từ 90 trở lên

2

B

Từ 70 đến 89

3

C

Từ 50 đến 69

4

D

Dưới 50

 

d) Cam kết chất lượng:

- Tỉ lệ sinh viên đạt loại C trở lên (tính trên số lượng sinh viên đầu vào): 85%

- Tỉ lệ sinh viên đạt loại B trở lên (tính trên số lượng sinh viên đầu vào): 30%

II. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo

1. Đội ngũ cán bộ: Phụ lục 1

2. Cơ sở vật chất: Phụ lục 2

3. Trang thiết bị: Phụ lục 3

III. Tài chính

4. Tài chính: Phụ lục 4