Từ Đại hội Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam lần thứ XIII (5/2008) đến nay (3/2013), sự nghiệp giáo dục, đào tạo và hoạt động của CĐGD các cấp đã diễn ra trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen. Công cuộc đổi mới đất nước ngày càng đi vào chiều sâu, tình hình chính trị - xã hội ổn định, hệ thống chính trị được giữ vững, quốc phòng và an ninh được tăng cường; vị thế và uy tín nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Sự nghiệp giáo dục, đào tạo tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước và sự quan tâm của toàn xã hội.

Song, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam; cùng với thiên tai, bão lụt xảy ra ở nhiều địa phương đã tác động và ảnh hưởng trực tiếp không nhỏ đến sự nghiệp giáo dục, đào tạo nói chung và hoạt động của CĐGD các cấp nói riêng.

Với phương châm “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và đổi mới”, Ban chấp hành CĐGD Việt Nam khóa XIII có nhiệm vụ đánh giá về quy mô, chất lượng giáo dục, đào tạo, tình hình cán bộ, nhà giáo và người lao động (CBNG & NLĐ) trong ngành; kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2008 - 2013; mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ hoạt động của CĐGD Việt Nam nhiệm kỳ 2013 – 2018, bầu Ban chấp hành mới khoá XIV nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam được tổ chức vào 02 ngày (25, 26/3/2013) tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô, Hà Nội.

Đại hội lần này có 275 đại biểu tham dự đại diện cho hơn 37.000 CBVC, NLĐ khối công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng; các trường đại học, cao đẳng, đơn vị trực thuộc và hơn 1.300.000 CBVC, NLĐ khối Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Công đoàn Đại học Đà Nẵng có 05 đại biểu tham dự gồm:

1. Đồng chí Ngô Văn Dưỡng, Phó Giám đốc ĐHĐN;

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN;

3. Đồng chí Nguyễn Đức Hùng, Phó CT Công đoàn ĐHĐN, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ;

4. Đồng chí Đoàn Anh Tuấn, Phó CT Công đoàn ĐHĐN, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Bách khoa;

5. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thu, Ủy viên BTV Công đoàn ĐHĐN, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Kinh tế.

Văn phòng Công đoàn ĐHĐN

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
BÀI VIẾT KHÁC
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH