BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Số:           / ĐHĐN-HTQT
V/v thông báo giới thiệu học bổng DAAD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Đà Nẵng, ngày      tháng       năm 2013

 

 

 

 

 

 

Kính gửi: Các Trường thành viên và các đơn vị trực thuộc

          Đại học Đà Nẵng đã nhận được Thông báo về việc giới thiệu Học bổng DAAD (Đức) vào lúc 15h00 - Thứ tư ngày 03 tháng 4 năm 2013 tại phòng 9.011, Viện Anh ngữ, Đại học Đà Nẵng.

            Đại học Đà Nẵng đề nghị các Trường thành viên và các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng thông báo chương trình học bổng này đến các cán bộ giảng viên, nội dung như sau:

-         DAAD cấp học bổng thường niên từ Sau đại học tới Sau Tiến sĩ cho rất nhiều chuyên ngành khác nhau. Học bổng Thạc sĩ gồm 40 khóa học. Học bổng Tiến sĩ, thực tập ngắn hạn và học bổng hỗ trợ cho chương trình học bổng của Chính phủ Việt Nam không giới hạn chuyên ngành. Có thể là Kỹ thuật, Công nghệ sinh học, Toán-tin học, Nông-lâm nghiệp, Luật…Ngoài ra còn có học bổng thường niên về Hành chính công, Quản lý nước thải;

-        Đối tượng: Ứng viên là các cán bộ khoa học trẻ, giảng viên đại học;

-       Tùy theo số lượng ứng viên, số học bổng hàng năm được cấp dao động trong khoảng từ 50 – 100 xuất. Trong đó, học bổng có giá trị nhất là Học bổng làm Ph.D của DAAD, có tỷ lệ chọi khoảng 1 chọi 3 hoặc 4;

-       Thời gian: Ngắn hạn từ 2 tháng tới Master 18-24 tháng, Ph.D khoảng 3-4 năm;

-        Để biết thêm thông tin chi tiết: Truy cập địa chỉ http://www.daadvn.org/vi/17175/index.html;

Đại học Đà Nẵng đề nghị quý Trường thông báo về buổi giới thiệu Học bổng này đến các ứng viên có quan tâm.

            Chúng tôi xin gửi công văn và thông báo đính kèm để quý Trường tiện tham khảo các thông tin chi tiết.

            Trân trọng ./.

       Nơi nhận:           

- Như trên;

- Lưu: VT, Ban HTQT.

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

 

 

 

Hoàng Hải

 

 

 

Xem nội dung chi tiết thông báo học bổng tại đây.

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH