Thông báo học bổng Đại học Tokai, Nhật Bản

25/04/2013

 

Đại học Đà Nẵng thông báo học bổng về Văn hóa và Ngôn ngữ Nhật Bản của Đại học Tokai - Nhật Bản dành cho sinh viên quốc tế.

Thông tin học bổng xin vui lòng tham khảo poster bên dưới, hoặc download tại đây.