Kính gửi: Các Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở

Thực hiện chương trình công tác năm 2013 đã được Bộ trưởng Phạm Vũ Luận phê duyệt tại Quyết định số 568/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 02 năm 2013, Kế hoạch số 535/KH-BGDĐT ngày 03 tháng 5 năm 2013 Kiểm tra công tác xét dạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại các Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở (đính kèm) và Công văn số 2488/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16 tháng 4 năm 2013 V/v báo cáo công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại các cơ sở giáo dục đại học có Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra công tác này tại một số đơn vị với các nội dung sau: 

I. Thành phần

1. Đoàn kiểm tra (06 – 08 người) gồm:

- Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí cơ sở giáo dục, Vụ Giáo dục đại học, Vụ Tổ chức cán bộ;

- Đại diện Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.

2. Cơ sở giáo dục đại học có Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở gồm:

- Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư kí Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở;

- Đại diện Lãnh đạo các trường thành viên (đối với ĐHQG, ĐH vùng);

- Đại diện giảng viên đã được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

II. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian:

Từ 30 tháng 5 năm 2013 đến 31 tháng 7 năm 2013.

Thời gian cụ thể sẽ thông báo trước 01 tuần để cơ sở chuẩn bị.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

Theo website của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
BÀI VIẾT KHÁC
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH