Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN năm 2013; nhằm tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, chuyên viên tham gia xây dựng kế hoạch chiến lược ở các trường và đơn vị trực thuộc; được sự hỗ trợ của Đại học Aston, Vương quốc Anh, ngày 7 tháng 6 năm 2013, Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn Xây dựng kế hoạch chiến lược trường đại học và cao đẳng.

Tham dự Hội nghị tập huấn về phía Đại học Aston, Vương quốc Anh có sự hiện diện của GS. Alison Halstead, Phó Hiệu trưởng Đại học Aston; TS. Sue Garton, Giám đốc các chương trình tiếng Anh sau đại học và TS. Terry Hodgetts, Giám đốc Trung tâm Phát triển kỹ năng lãnh đạo. Các thành viên đến từ  Đại học Aston, Vương quốc Anh đồng thời là các báo cáo viên của Hội nghị tập huấn. Về phía ĐHĐN, chủ trì Hội nghị tập huấn là PGS. TS. Trần Văn Nam, Giám đốc ĐHĐN. Tham dự Hội nghị tập huấn còn có các cán bộ, chuyên viên là các thành viên trực tiếp tham gia xây dựng kế hoạch chiến lược tại các Ban chức năng, Văn phòng ĐHĐN, các trường và đơn vị thành viên.

 Phát biểu tại Hội nghị, PGS. TS. Trần Văn Nam, Giám đốc ĐHĐN nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc xây dựng kế hoạch chiến lược đối với sự phát triển bền vững của các đơn vị thành viên nói riêng và của ĐHĐN nói chung. Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị và mục tiêu, chiến lược phát triển của nhà trường không chỉ hướng tới giảng viên, sinh viên mà còn hướng tới các đối tượng nhà trường phục vụ, trong đó có cả phụ huynh học sinh, các doanh nghiệp và cộng đồng xã hội.

 

PGS. TS. Trần Văn Nam phát biểu tại Hội nghị

 

TS. Terry Hodgetts, Giám đốc Trung tâm Phát triển kỹ năng lãnh đạo, Đại học Aston, Vương quốc Anh báo cáo nội dung chuyên đề xây dựng kế hoạch chiến lược trường đại học. Theo TS. Terry Hodgetts, việc xác định rõ mục đích tồn tại và hoạt động của nhà trường; xây dựng sứ mạng, tầm nhìn; chọn lọc những giá trị cốt lõi của nhà trường làm cơ sở nhà trường tổ chức và quản lý mọi hoạt động; hoạch định chiến lược phát triển một cách khoa học, đồng thời là động lực, là kim chỉ nam cho mọi thành viên, mọi hoạt động của nhà trường trong xu thế phát triển. TS. Terry Hodgetts chia sẻ kinh nghiệm xây dựng sứ mạng, tầm nhìn và kế hoạch chiến lược của Đại học Aston, Vương quốc Anh.

 

TS. Terry Hodgetts báo cáo chuyên đề xây dựng kế hoạch chiến lược

 

Các thành viên tham gia Hội nghị tập huấn đã tích cực thực hiện và hoàn thành các bài tập theo yêu cầu của báo cáo viên. Việc tổ chức Hội nghị tập huấn Xây dựng kế hoạch chiến lược trường đại học và cao đẳng là cơ sở để ĐHĐN và các trường, đơn vị thành viên xây dựng, rà soát và điều chỉnh kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục của đơn vị.

Theo tin từ Ban Đảm bảo Chất lượng Giáo dục

Đại học Đà Nẵng - www.udn.vn

Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
BÀI VIẾT KHÁC
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH