Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi, đáp án đại học đợt II khối B, C và D năm 2013

11/07/2013

Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ đợt 2 diễn ra trong 2 ngày 09 - 10/7/2013, thi đại học khối B, C, D và các khối năng khiếu.

Thí sinh thi khối năng khiếu, sau khi dự thi các môn văn hoá (Khối H, N thi Văn theo đề thi khối C; Khối M thi Văn, Toán theo đề thi khối D; Khối T thi Sinh, Toán theo đề thi khối B; Khối R thi Văn, Sử theo đề thi khối C), thi tiếp các môn năng khiếu.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng công bố đáp án khối B, C, D.

 

Tải về tại đây.

Chi tiết tại website Bộ GD&ĐT: http://thi.moet.gov.vn/?page=1.8