Hội thảo CMS 2013–ĐH Kinh tế Đà Nẵng: Chia sẻ ý tưởng, mô hình và khái niệm mới trong lĩnh vực khoa học quản trị trước các xu hướng, biến động và thách thức

23/07/2013

 

Ngày 21/7 vừa qua, ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo về Khoa học Quản trị 2013 (CMS-2013).
 

"Chúng tôi đang hướng đến mục tiêu xây dựng một diễn đàn thường niên để thảo luận, hợp tác và trao đổi ý tưởng giữa các nhà nghiên cứu và thực hành về khoa học quản trị hiện đại" - Giáo sư.Tiến sỹ Trương Bá Thanh, Hiệu trưởng ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng, Trưởng Ban Tổ chức hội thảo cho biết.
 

 

Hội thảo đã thu hút sự tham gia của hơn 200 học giả, các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp đến từ hơn 30 trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước. -ảnh: T.N.

 

Giới chuyên môn nhìn nhận, sự phát triển của tư tưởng và thực tiễn của khoa học quản trị đã góp phần to lớn vào sự phát triển của nền kinh tế thế giới trong mấy trăm năm qua. Tuy nhiên, thế giới ngày nay đang phải đối mặt thách thức của môi trường toàn cầu hóa, cùng với cuộc khủng hoảng kinh tế sâu rộng đã gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng kinh doanh.
 


Giáo sư.Tiến sỹ Trương Bá Thanh, Hiệu trưởng ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng.  -ảnh: T.Ngọc.


Điều đó đặt ra yêu cầu cho khoa học quản trị phải tìm kiếm các hướng giải quyết đối với các vấn đề thực tiễn quản lý kinh doanh trong một môi trường biến động như hiện nay.


Hội thảo đã thu hút sự tham gia của hơn 200 học giả, các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp đến từ hơn 30 trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.


Các bài viết được chia thành 6 lĩnh vực khác nhau, bao gồm:
 

- Quản trị Chiến lược; 

- Quản trị Chuỗi cung ứng; 

- Khoa học Marketing; 

- Quản trị Nguồn Nhân lực; 

- Tài chính – Ngân hàng; 

- Kinh tế lượng và mô hình hóa.


Các chủ đề tập trung vào hai khía cạnh lý thuyết và thực tiễn của khoa học quản trị hiện đại, bao gồm các nghiên cứu lý thuyết, phân tích thực nghiệm, tổng hợp kinh nghiệm quản lý. Từ đó, cung cấp một bức tranh về thực tiễn, xu hướng và tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực khoa học quản trị.
 

Ban Tổ chức đã nhận được 86 bài viết tham gia. Trong số đó, 50 bài viết được phản biện chấp nhận và Hội đồng Khoa học đánh giá, lựa chọn đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học.
 

Được biết, ngoài vai trò chủ công của ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng ; các trường ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, ĐH Kinh tế - ĐH Huế, ĐH Nha Trang, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế-Xã hội TP Đà Nẵng cũng đã tích cực hưởng ứng và cùng tham gia chuẩn bị nội dung, vận động các chuyên gia, cán bộ giảng dạy viết bài cho hội thảo.
 

Điều kiện thực tiễn môi trường kinh doanh Việt Nam: Chọn hướng tiếp cận và mô hình nghiên cứu nào là phù hợp với xu thế chung ?
 

Tại Việt Nam, khoa học quản trị là lĩnh vực khá non trẻ so với thế giới - Giáo sư.Tiến sỹ Trương Bá Thanh nhấn mạnh- tiếp cận tiến bộ của khoa học quản trị là con đường thúc đẩy nền kinh tế phát triển hội nhập quốc tế. Và trong những năm gần đây, sự phát triển của khoa học quản trị đã thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu và thực hành trong việc vận dụng lý luận và thực tiễn để giải quyết với những xu hướng và tháchthức của quản trị hiện đại, bao gồm:
 

1.Sự thay đổi môi trường cạnh tranh toàn cầu đòi hỏi các doanh nghiệp phát triển nguồn lực tạo lợi thế cạnh tranh bền vững trước sự thay đổi của môi trường kinh doanh;
 

2.Quan niệm định hướng giá trị làm thay đổi tiếp cận chiến lược và cạnh tranh, các quyết định trong quản trị hoạt động và marketing;
 

3.Toàn cầu hóa đang đặt ra vấn đề nghiên cứu và vận dụng các mô hình liên kết phù hợp như chuỗi cung ứng toàn cầu, mạng giá trị, chiến lược nâng cấp ngành, và quản trị tri thức đối với các doanh nghiệp;
 

4. Khủng hoảng kinh tế đặt ra vấn đề đối với quản trị tài chính công, quản trị công ty, tái cấu trúc và quản trị rủi ro
.

Với số lượng các học giả, giới nghiên cứu chuyên ngành, các nhà kinh tế và lực lượng cán bộ giảng dạy đến từ nhiều trường ĐH có uy tín trong nước, chúng tôi hy vọng hội thảo là một sự kiện lớn cho cộng đồng các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp trao đổi những ý tưởng mới, lý thuyết, phương pháp cùng kết quả đạt được với các đồng nghiệp ở trong và ngoài nước.

 

 

Khoa học quản trị nhấn mạnh đến việc phát triển và vận dụng các mô hình lý thuyết và thực nghiệm trong việc hỗ trợ ra quyết định và chính sách quản lý.


Tuy nhiên, hướng tiếp cận và mô hình nghiên cứu nào vận dụng phù hợp với xu thế thế giới và điều kiện thực tiễn môi trường kinh doanh Việt Nam vẫn là những trăn trở đối với các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách. -ảnh: T.Ng.

 

Nhất là gợi mở các hướng nghiên cứu và thực hành về khoa học quản trị hiện đại trong nhà trường lẫn trong cộng đồng doanh nghiệp trước bối cảnh biến động lớn của kinh tế toàn cầu, còn với Việt Nam chúng ta, với những khó khăn hiện tại, yếu tố thách thức vãn còn rất lớn – Với tư cách Chủ trì Hội thảo, Giáo sư.Tiến sỹ Trương Bá Thanh bày tỏ.

 

Tin và ảnh: T.Ngọc