Đại học Đà Nẵng đang tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị cho các gói thầu thuộc các dự án đầu tư trang thiết bị năm 2013, nội dung cụ thể như sau:

 

1/  Dự án đầu tư trang thiết bị thí nghiệm và phục vụ đào tạo cho các ngành sư phạm thuộc Đại học Đà Nẵng giai đoạn 2012 – 2015:           

 

Tên gói thầu

Giá trị gói thầu

(VNĐ)

1/ Gói thầu số MTSP05 - Trang thiết bị phục vụ đổi mới phương pháp giảng dạy

374.438.000,00

2/ Gói thầu số MTSP06 - Phòng thu Studio

869.280.000,00

3/ Gói thầu số MTSP07 - Phòng thực hành phương pháp Sư phạm

567.240.000,00

4/ Gói thầu số MTSP08 - Phòng  học ngoại ngữ

503.004.000,00

5/ Gói thầu số MTSP09 - Phòng  thực hành địa lý môi trường

472.474.000,00

 

2/  Dự án đầu tư trang thiết bị thí nghiệm và phục vụ đào tạo năm 2013 của Đại học Đà Nẵng :           

 

Tên gói thầu

Giá trị gói thầu

(VNĐ)

1/ Gói thầu số MT01- Trang bị máy tính và hệ thống mạng phục vụ đào tạo.

530.701.600,00

2/ Gói thầu số MT02 - Phòng thí nghiệm tin học viễn thông

1.218.992.000,00

3/ Gói thầu số MT03 -Hệ thống âm thanh và chiếu sáng hội trường

268.660.000,00

4/ Gói thầu số MT04 - Trang thiết bị thực hành xưởng Cơ khí ô tô

846.300.000,00

5/ Gói thầu số MT05 - Trang thiết bị phòng thí nghiệm công nghệ thực phẩm

1.061.967.000,00

6/ Gói thầu số MT06 - Phòng máy tính thực hành khoa Điện 

499.474.250,00

 

-        Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển.

-        Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 00, ngày 18 tháng 7 năm 2013 đến trước 14 giờ 30, ngày 29 tháng 7 năm 2013 (trong giờ hành chính)

-        Địa điểm bán HSMT:     Ban Quản trị - Thiết bị Đại học Đà Nẵng

                                             41 Lê Duẩn – Q. Hải Châu – Tp Đà Nẵng

                                             Điện thoại: 0511.3817383      Fax: 0511.3812536

-        Giá bán 1 bộ HSMT:  1.000.000 đồng VN (Một triệu đồng VN);

-        Địa chỉ nhận HSDT: Ban Quản trị - Thiết bị Đại học Đà Nẵng

                                             41 Lê Duẩn – Q. Hải Châu – Tp Đà Nẵng

                                             Điện thoại: 0511.3817383      Fax: 0511.3812536

-        Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 ngày 29 tháng 7 năm 2013

-        Hình thức bảo lãnh dự thầu: Bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc nộp tiền mặt tại: Ban Kế hoạch – Tài chính  Đại học Đà Nẵng; Địa chỉ: 41 Lê Duẩn – Q.Hải Châu – Tp Đà Nẵng (Thời gian nộp: Trước thời điểm đóng thầu).

         Đại học Đà Nẵng mời tất cả các nhà thầu tham gia đấu thầu cung cấp thiết bị cho gói thầu nêu trên. Các nhà thầu có thể trực tiếp mua hồ sơ hướng dẫn dự thầu tại:

Ban Quản trị - Thiết bị Đại học Đà Nẵng;

41 Lê Duẩn – Q. Hải Châu – Tp Đà Nẵng;

hoặc có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại:

0511.3817383      Fax: 0511.3812536

để được hướng dẫn thủ tục mua qua đường bưu điện. Các nhà thầu ở xa có thể yêu cầu chuyển tài liệu đấu thầu bằng đường bưu điện, trong trường hợp này Ban Quản trị - Thiết bị sẽ gửi ngay tài liệu bằng thư bảo đảm nhưng sẽ không chịu trách nhiệm nếu tài liệu đến chậm hoặc bị mất.

           Trân trọng.Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH