Đại học Đà Nẵng đang tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị cho các gói thầu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Phòng thí nghiệm Công nghệ chế biến dầu khí -Đại học Đà Nẵng, nội dung cụ thể như sau:

 

Tên gói thầu

Giá trị gói thầu

(VNĐ)

1/ Gói thầu số DAHD01 - Hệ thống quang phổ và thiết bị phân tích lưu huỳnh

1.287.535.200,00

2/ Gói thầu số DAHD2 - Hệ thống phân tích sắc ký lỏng và thiết bị phân tích dầu thô

5.175.500.000,00

3/ Gói thầu số DAHD3 - Hệ thống sắc ký và máy quang phổ hồng ngoại

4.130.280.000,00

4/ Gói thầu số DAHD4 - Hệ thống xác định diện tích bề mặt riêng

4.015.550.000,00

 

-        Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước và tự bổ sung của ĐHĐN

-        Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển.

-        Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 00, ngày 05 tháng 8 năm 2013 đến trước 08 giờ 30, ngày 20 tháng 8 năm 2013 (trong giờ hành chính)1.

-        Địa điểm bán HSMT:     Ban Quản trị - Thiết bị Đại học Đà Nẵng

                                             41 Lê Duẩn – Q. Hải Châu – Tp Đà Nẵng

                                             Điện thoại: 0511.3817383      Fax: 0511.3812536

-        Giá bán 1 bộ HSMT:  1.000.000 đồng VN (Một triệu đồng VN);

-        Địa chỉ nhận HSDT: Ban Quản trị - Thiết bị Đại học Đà Nẵng

                                             41 Lê Duẩn – Q. Hải Châu – Tp Đà Nẵng

                                             Điện thoại: 0511.3817383      Fax: 0511.3812536

-        Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 20 tháng 8 năm 2013

-        Hình thức bảo lãnh dự thầu: Bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc nộp tiền mặt tại: Ban Kế hoạch – Tài chính  Đại học Đà Nẵng; Địa chỉ: 41 Lê Duẩn – Q.Hải Châu – Tp Đà Nẵng (Thời gian nộp: Trước thời điểm đóng thầu).

     Đại học Đà Nẵng mời tất cả các nhà thầu tham gia đấu thầu cung cấp thiết bị cho gói thầu nêu trên. Các nhà thầu có thể trực tiếp mua hồ sơ hướng dẫn dự thầu tại:

Ban Quản trị - Thiết bị Đại học Đà Nẵng;

41 Lê Duẩn – Q. Hải Châu – Tp Đà Nẵng;

hoặc có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại:

0511.3817383      Fax: 0511.3812536

để được hướng dẫn thủ tục mua qua đường bưu điện. Các nhà thầu ở xa có thể yêu cầu chuyển tài liệu đấu thầu bằng đường bưu điện, trong trường hợp này Ban Quản trị - Thiết bị sẽ gửi ngay tài liệu bằng thư bảo đảm nhưng sẽ không chịu trách nhiệm nếu tài liệu đến chậm hoặc bị mất.

           Trân trọng.Từ khóa      
Gửi cho bạn
Email người gửi:*

Người nhận:

Email người nhận:*

Tiêu đề:*
//
Nội dung:


    
In Bài
//
//
TIN MỚI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÔNG TIN CÁN BỘ
TIÊU ĐIỂM SINH VIÊN
HÌNH ẢNH