Hội thảo quốc tế về Giáo dục kỹ thuật chất lượng cao (IWEEE 2013)

06/09/2013

Hội thảo do Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng cùng phối hợp Hội đồng Anh đồng tổ chức và được đồng tài trợ bởi Chương trình Liên minh giáo dục đại học kỹ thuật (HEEAP). Hội thảo là nơi gặp gỡ của các chuyên gia và học giả đến từ các chuyên ngành khác nhau cùng thảo luận về công cuộc đổi mới và chất lượng giáo dục kỹ thuật hiện nay tại Việt Nam.
 
Thời gian: Ngày 12/9/2013
Địa điểm: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
 
Hội thảo sẽ bao gồm những chủ đề sau:
 • Accreditation and Quality Assurance
 • Assessment and Evaluation
 • Curriculum Design
 • Introductory Engineering Courses
 • Capstone Projects
 • Interdisciplinary Teaching Approaches
 • Generic Skills (e.g., Communications, Teamwork, Leadership)
 • Distance Education and E-learning
 • Learning Management Systems
 • Research Training (Undergraduate and Graduate)
 • Industry Linkages and Partnerships
 • Student session: Engineering Education in America
 
Thông tin Chương trình Hội thảo: https://sites.google.com/site/iweee2013/program

 
Thông tin liên lạc:
PGS.TS. Phạm Văn Tuấn 
Trung Tâm Xuất Sắc, Khu C 
Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Tel: 0122 2278159
Đại học Đà Nẵng - www.udn.vn