THÔNG TIN TUYỂN SINH

Kết quả xét tuyển đợt 2 vào Đại học Đà Nẵng hệ đào tạo chính quy năm 2013 (13-09-2013)

Điểm trúng tuyển của các ngành xét tuyển từ ngày 20/8 đến ngày 10/9/2013
A/ CẤP ĐẠI HỌC:

 

Số
TT
TRƯỜNG
NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH)
Khối
thi

ngành
Mã tuyển sinh Điểm trúng
tuyển
I KHOA Y DƯỢC (DDY):        
1 Điều dưỡng B D720501 311 23.0
II ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (DDF): D1-6      
  - Tổng điểm 3 môn chưa nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên (nếu có) phải đạt điểm sàn đại học;
- Điểm thi môn Ngoại ngữ  tính hệ số 2).
1 Sư phạm tiếng Pháp D1 D140233 703 23.5
D3 18.5
2 Sư phạm tiếng Trung D1 D140234 704 24.5
D4 24.5
  Ngôn ngữ Nga, chuyên ngành: D1,2      
3 Cử nhân tiếng Nga D1 D220202 752 22.5
D2 22.5
4 Cử nhân tiếng Nga du lịch D1 D220202 762 22.5
D2 22.5
5 Ngôn ngữ Thái Lan D1 D220214 757 22.5
6 Quốc tế học D1 D220212 758 24.0

 
 

III

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (DDS)  
1 Toán ứng dụng (chuyên ngành Toán ứng dụng trong kinh tế) A D460112 103 19.0
A1 19.0
2 Công nghệ thông tin A D480201 104 20.5
A1 20.5
3 Vật lý học A D440102 106 19.5
A1 19.0
  Hóa học, gồm các chuyên ngành:        
4 - Phân tích môi trường A D440112 202 19.5
5 - Hóa Dược 203 22.5
6 Khoa học môi trường (chuyên ngành Quản lý môi trường) A D440301 204 20.5
7 Giáo dục chính trị C D140205 500 18.0
D1 17.0
8 Văn học C D220330 604 17.5
9 Địa lý học(chuyên ngành Địa lý du lịch) C D310501 610 17.5
10 Văn hóa học C D220340 608 14.0
11 Công tác xã hội C D760101 611 17.0
D1 16.5
           

IV

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (DDP)        
  + Điểm trúng tuyển vào ngành:        
1 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A, A1 D580205 106 13.0
2 Kinh tế xây dựng A, A1 D580301 400 13.0
3 Kế toán A, A1 D340301 401 13.0
D1 13.5
4 Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát) A, A1 D340101 402 13.0
D1 13.5
5 Kinh doanh thương mại A, A1 D340121 404 13.0
D1 13.5
6 Kiểm toán A, A1 D340302 418 13.0
D1 13.5

 
B/ CẤP CAO ĐẲNG:
 

S
TT
TRƯỜNG/NGÀNH
Khối
thi

ngành
Mã tuyển sinh Điểm trúng
tuyển
I PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (DDP)        
1 Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng A, A1 C510102 C76 10.0
2 Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp) A, A1 C340301 C66 10.0
D1 10.0
3 Kinh doanh thương mại (chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp thương mại) A, A1 C340121 C68 10.0
D1 10.0
4 Công nghệ sinh học A C420201 C69 10.0
B 11.0
II CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ (DDC)  
 
     
  + Điểm trúng tuyển vào trường: A,A1,D1     11.5
B     12.0
V     10.0
  + Điểm trúng tuyển vào ngành:        
1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A C510201 C71 12.0
1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A C510301 C72 13.0
2 Công nghệ kỹ thuật ô tô A C510205 C73 12.5
3 Công nghệ thông tin A,A1,D1 C480201 C74 13.0
  + Các ngành còn lại điểm chuẩn bằng điểm trúng tuyển vào trường
III CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (DDI)        
  + Điểm trúng tuyển vào trường: A, A1D1     10.0
  + Điểm trúng tuyển vào ngành:        
1 Công nghệ thông tin A, A1D1 C480201 C90 11.0
  + Các ngành còn lại bằng điểm trúng tuyển vào trường
Thí sinh trúng tuyển vào trường nhưng không trúng tuyển vào ngành đã đăng ký phải đăng ký lại ngành khi nhập học.
       

 
Thí sinh trúng tuyển phải có điểm thi đạt điểm sàn đại học, cao đẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, có tổng điểm của 3 môn thi (kể cả hệ số nếu có) cộng với điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng đạt điểm trúng tuyển quy định tại Điều 1 và không có môn nào bị điểm 0 (không). Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 và giữa các khu vực là 0,5.

Bài viết khác

> Cơ hội cho các thí sinh khối B vào ngành Bác sĩ đa khoa của Đại học Đà Nẵng

> Thông báo tuyển sinh đại học liên thông đủ 36 tháng hình thức vừa làm vừa học năm 2014 tại Đại học Đà Nẵng

> Thông báo tuyển sinh đại học hệ không chính quy, hình thức vừa làm vừa học năm 2014 tại Đại học Đà Nẵng

> Thông tin cho thí sinh chuẩn bị nhập học đợt 2 vào Đại học Đà Nẵng hệ chính quy năm 2013

> Xét tuyển đợt 3 vào Đại học Đà Nẵng hệ đào tạo chính quy năm 2013

> Kết quả xét tuyển đợt 2 vào Đại học Đà Nẵng hệ đào tạo chính quy năm 2013

> Thủ tục nhập học vào Đại học Đà Nẵng năm 2013

> Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi, đáp án đại học đợt II khối B, C và D năm 2013

> Tra cứu giấy báo tuyển sinh Đại học Đà Nẵng năm 2013

> Thông báo tuyển sinh đại học liên thông hệ chính quy năm 2013 kỳ thi Ba chung