Hội thảo và tập huấn công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm - ma túy , giữ gìn an ninh trật tự theo chương trình mục tiêu Thành phố năm 2012

Tin cùng chuyên mục