TRA CỨU VĂN BẢN
TÌM KIẾM
Số/kí hiệu:
Nội dung cần tìm:
Từ ngày:
Đến ngày:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tìm thấy 7257 kết quả
Số/ Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2072/ĐHĐN-VP 17/05/2016
Phân công trực lãnh đạo, trực bảo vệ tăng cường & PCCC, trực lái xe và trực mạng dịp bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
download   Tải về
2071/QĐ-ĐHĐN 17/05/2016
Quyết định về việc tiếp nhận lưu học sinh Cộng đồng Châu Âu trong khuôn khổ Dự án trao đổi sinh viên EMMA.
download   Tải về
2070/TB-ĐHĐN 17/05/2016
Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước.
download   Tải về
2069/QĐ-ĐHĐN 17/05/2016
Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ.
download   Tải về
2068/QĐ-ĐHĐN 17/05/2016
Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ.
download   Tải về
2067/QĐ-ĐHĐN 17/05/2016
Quyết định về việc thành lập Tổ giúp việc cho Dự án "Tăng cường quan hệ hợp tác Đại học - Doanh nghiệp dành cho tăng trưởng bền vững và thông minh ở Châu Á (Hub4Growth)"
download   Tải về
2066/QĐ-ĐHĐN 17/05/2016
Quyết định về việc thành lập Ban Điều hành Dự án "Tăng cường quan hệ hợp tác Đại học - Doanh nghiệp dành cho tăng trưởng bền vững và thông minh ở Châu Á (Hub4Growth).
download   Tải về
2065/QĐ-ĐHĐN 16/05/2016
Quyết định về việc thành lập Ban chấm thi kỳ thi tuyển sinh đại học bằng hai hình thức vừa làm vừa học năm 2016 của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
download   Tải về
2064/QĐ-ĐHĐN 16/05/2016
Quyết định về việc thành lập Ban Coi thi Kỳ thi tuyển sinh đại học bằng hai hình thức vừa làm vừa học năm 2016 của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
download   Tải về
2063/QĐ-ĐHĐN 16/05/2016
Quyết định về việc thành lập Ban Thư ký Kỳ thi tuyển sinh đại học bằng hai hình thức vừa làm vừa học năm 2016 của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
download   Tải về