TRA CỨU VĂN BẢN
TÌM KIẾM
Số/kí hiệu:
Nội dung cần tìm:
Từ ngày:
Đến ngày:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tìm thấy 7257 kết quả
Số/ Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2042/TB-ĐHĐN 13/05/2016
Thông báo về việc đăng ký học lớp nghiệp vụ sư phạm.
download   Tải về
2041/ĐHĐN-VP 13/05/2016
Về việc báo cáo kết quả công tác quý II/2016 và kế hoạch công tác quý III/2016.
download   Tải về
2040/QĐ-ĐHĐN 12/05/2016
Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét tuyển chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục và trung cấp chuyên nghiệp khóa 2.
download   Tải về
2039/ĐHĐN-HTQT 13/05/2016
Về việc tổ chức gặp mặt sinh viên Lào tại Trường ĐHSP.
download   Tải về
2038/QĐ-ĐHĐN 13/05/2016
Quyết định về việc công nhận danh sách trúng tuyển đối tượng 3 chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH&TCCN khóa 2.
download   Tải về
2037/QĐ-ĐHĐN 13/05/2016
Quyết định về việc công nhận danh sách trúng tuyển đối tượng 2 chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH&TCCN khóa 2.
download   Tải về
2036/QĐ-ĐHĐN 13/05/2016
Quyết định về việc công nhận danh sách trúng tuyển đối tượng 1 chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH&TCCN khóa 2.
download   Tải về
2035/BC-ĐHĐN 13/05/2016
Báo cáo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2017-2020.
download   Tải về
2034/ĐHĐN-KHTC 13/05/2016
Về việc góp ý dự thảo Thông tư liên tich mới thay thế Thông tư luên tich số 98/2012/TTLT-BTC-BGDĐT và Thông tư liên tịch số 43/2013/TTLT-BTC-BGDĐT.
download   Tải về
2033/ĐHĐN-TTTTHL 13/05/2016
Về việc mời tham dự hội thảo "Quyền tác giả - Phương pháp giáo dục tại Hoa Kỳ".
download   Tải về