TRA CỨU VĂN BẢN
TÌM KIẾM
Số/kí hiệu:
Nội dung cần tìm:
Từ ngày:
Đến ngày:
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tìm thấy 7257 kết quả
Số/ Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2032/QĐ-ĐHĐN 13/05/2016
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cáp chứng chỉ Tin học ứng dụng - Trinhg độ B cho học viên khóa thi ngày 23/4/2016.
download   Tải về
2031/QĐ-ĐHĐN 13/05/2016
Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN cho học viên cao học.
download   Tải về
2030/ĐHĐN-TCCB 13/05/2016
Về việc bổ sung hồ sơ đề nghị bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp.
download   Tải về
2029/QĐ-ĐHĐN 13/05/2016
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức.
download   Tải về
2028/QĐ-ĐHĐN 13/05/2016
Quyết định về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn thẩm tra.
download   Tải về
2027/QĐ-ĐHĐN 13/05/2016
Quyết định về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn thẩm tra.
download   Tải về
2026/QĐ-ĐHĐN 13/05/2016
Quyết định về việc cho phép cán bộ gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài.
download   Tải về
2025/ĐHĐN-TCCB 13/05/2016
Về việc cử cán bộ dự tuyển nghiên cứu sinh.
download   Tải về
2023/ĐHĐN-ĐT 12/05/2016
Về việc chỉnh sửa Bằng thạc sĩ.
download   Tải về
2022/QĐ-ĐHĐN 12/05/2016
Quyết định về việc chỉnh sửa nội dung ghi trên Chứng chỉ GDTC của sinh viên.
download   Tải về