TRA CỨU VĂN BẢN
Lĩnh vực:
Quyết định
Số/Kí hiệu:
2067/QĐ-ĐHĐN
Ngày ban hành:
17/05/2016
Trích yếu:
Quyết định về việc thành lập Tổ giúp việc cho Dự án "Tăng cường quan hệ hợp tác Đại học - Doanh nghiệp dành cho tăng trưởng bền vững và thông minh ở Châu Á (Hub4Growth)"
Cơ quan ban hành: