TRA CỨU VĂN BẢN
Lĩnh vực:
Quyết định
Số/Kí hiệu:
2071/QĐ-ĐHĐN
Ngày ban hành:
17/05/2016
Trích yếu:
Quyết định về việc tiếp nhận lưu học sinh Cộng đồng Châu Âu trong khuôn khổ Dự án trao đổi sinh viên EMMA.
Cơ quan ban hành: