Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức thông báo học bổng cho các chương trình đào tạo sau đại học của Việt Nam và một số quốc gia khu vực Đông Nam Á

17/09/2021

Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) thông báo Học bổng cho các chương trình đào tạo sau đại học của Việt Nam và một số quốc gia khu vực Đông Nam Á (Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia) với thời hạn nộp Hồ sơ: Ngày 07/01/2022, cụ thể như sau:

1. Mức Học bổng:

Bậc Thạc sĩ 500 Euro/tháng;

Bậc Tiến sĩ 650 Euro/tháng.

2. Thông tin các Học bổng:

(1) Thạc sĩ Khoa học Môi trường:

Thời hạn nhận đăng ký: Ngày 15/11/2021

Thông tin xem tại: 

DAAD-TUAF Scholarship 2022 intake - AEP|Advanced Education Program

(2) Mạng lưới Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đông Nam Á (SEAMEO) và Y học nhiệt đới & sức khỏe cộng đồng (TROPMED), Bangkok/ Thái Lan:

Thạc sĩ Y tế Công cộng;

Thạc sĩ Khoa học Y tế Công cộng

Tiến sĩ Y tế Công cộng

Thông tin xem tại: daad.de/go/en/stipa10000525

(3) Học viện Công nghệ Châu Á, Bangkok, Thái Lan: 

Nghiên cứu về Giới và Phát triển (Thạc sĩ)

Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Thạc sĩ)

Quy hoạch Phát triển Nông thôn và Vùng (Thạc sĩ)

Thời hạn nhận đăng ký: Ngày 01/12/2021

Thông tin xem tại: 

https://www.ait.ac.th/admissions/scholarships/daad/

(4) Trung tâm nghiên cứu sau đại học về Nông nghiệp khu vực Đông Nam Á:

Đại học Philippines Los Banos, Laguna/ Philippines: Chương trình Kinh tế Nông nghiệp/ Kinh tế Nguồn lực Nông nghiệp (Thạc sĩ và Tiến sĩ)

Đại học Kasetsra, Bangkok/ Thái Lan: Chương trình Khoa học Môi trường/ Kỹ thuật Môi trường (Thạc sĩ và Tiến sĩ)

Đại học Putra Malaysia, Selangor/ Malaysia: Chương trình Nông học/ Chọn giống cây trồng/ Di truyền/ Nông nghiệp nhiệt đới/ Khoa học thực vật/ Bệnh học thực vật (Thạc sĩ và Tiến sĩ)

Thời hạn nhận đăng ký: Ngày 31/10/2021

Thông tin xem tại: 

DAAD-SEARCA Scholarship Programme - SEARCA

(5) Khoa Dược Đại học Hasanuddin, Makkasar/ Indonesia:

Thạc sĩ Khoa học Dược phẩm

Thông tin xem tại: 

daad.de/go/en/stipa57588605

(6) Viện Teknologi Bandung, Khoa Toán và Khoa học Tự nhiên, Bandung/ Indonesia:

Toán học (Thạc sĩ/ Tiến sĩ)

Thạc sĩ Khoa học tính toán (Thạc sĩ)

Thông tin xem tại: 

daad.de/go/en/stipa57588606

Ứng viên đăng ký theo 2 bước: Bước 1 tại chương trình, bước 2 tại Cổng thông tin điện tử của DAAD.

Tin Ban Hợp tác Quốc tế ĐHĐN 

In
258 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

BÀI VIẾT MỚI