Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức thông báo mời đăng ký tham dự Hội thảo trực tuyến về cách viết đề xuất nghiên cứu khoa học

27/10/2021

Văn phòng Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) thông báo mời đăng ký tham dự Hội thảo trực tuyến về cách viết đề xuất nghiên cứu khoa học dành cho các nhà nghiên cứu khoa học trẻ tại khu vực miền Bắc và miền Trung cụ thể như sau:

1. Thời gian

Hội thảo 1: 09h00-12h30 ngày 16 và 23/11/2021

Hội thảo 2: 09h00-12h30 ngày 25/11 và 02/12/2021

Hội thảo 3: 09h00-12h30 ngày 07 và 14/12/2021

Diễn giả: TS. Nguyễn Thanh Phong, Trường Đại học Hoa Sen

2. Quyền lợi

Hội thảo miễn phí với số lượng người tham dự giới hạn là 50 người/hội thảo.

Trường hợp số lượng đăng ký lớn hơn, DAAD sẽ chọn người tham dự dựa vào thông tin và lý do muốn tham dự thông qua bản đăng ký online.

Các học viên tham gia đầy đủ cả hai buổi của mỗi Hội thảo sẽ được cấp chứng chỉ của DAAD.

3. Thời hạn nhận đăng ký

Đến hết ngày 07/11/2021

Đăng ký trực tuyến tại đây.

Lưu ý: Học viên tự chuẩn bị trước đề cương nghiên cứu để thực hành trong các buổi Hội thảo.

Thông tin chi tiết và mẫu đề cương nghiên cứu vui lòng xem tại đây.

Tin Ban Hợp tác quốc tế ĐHĐN

In
128 Đánh giá bài viết:
5.0

BÀI VIẾT MỚI