Đại học Đà Nẵng kết nối thúc đẩy quốc tế hoá giáo dục đại học thông qua Dự án Erasmus+ Harmony

27/03/2021

Ngày 25/3/2021, PGS.TS. Lê Quang Sơn-Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã đại diện lãnh đạo ĐHĐN cùng Ban Hợp tác Quốc tế tham dự Phiên họp trực tuyến với mạng lưới 11 trường ĐH đối tác, viện nghiên cứu là thành viên của Dự án Erasmus+ Harmony. 

Phó Giám đốc ĐHĐN Lê Quang Sơn 

(thứ 2 từ trái qua) chủ trì điểm cầu ĐHĐN

Đây là dự án quốc tế trực tuyến không biên giới theo Chiến lược kết nối Á-Âu của Liên minh Châu Âu (EU) giữa các trường, viện của một số quốc gia Châu Á với Châu Âu, gồm có ĐHĐN và 10 thành viên khác: ĐH Zaragoza (UNIZAR, Tây Ban Nha); ĐH Quản lý Varna (VUM, Bulgaria); ĐH Mykolas Romeris-(MRU, Litva); Viện Nghiên cứu và Phát triển Chính sách Châu Âu (EPDRI); ĐH Quốc tế Daffodil (DIU, Bangladesh), ĐH Nghệ thuật Tự do (ULAB, Bangladesh); ĐH Nghiên cứu Quản lý Narsee Monjee (NMIMS, Ấn Độ); ĐH Hyderabad (UoH, Ấn Độ); Học viện Công nghệ Vellore (VIT); Trường ĐH Quảng Bình (QBU, Việt Nam). 

Đại diện các đối tác trường, viện

thành viên Dự án Erasmus+ Harmony

trao đổi, thảo luận trực tuyến 

Tại Phiên họp, sau khi nghe đại diện Viện Nghiên cứu và Phát triển Chính sách Châu Âu (EPDRI) Bà Olesea Sirbu báo cáo Kế hoạch hành động và lộ trình của Dự án, phía ĐHĐN đã tham gia thảo luận, trao đổi đề xuất các giải pháp đóng góp cho Kế hoạch càng khả thi và hiệu quả. 

Trong Chiến lược phát triển của mình, ĐHĐN luôn coi trọng, mở rộng, vun đắp các mối quan hệ hợp tác quốc tế, trong đó có các trường, viện, tổ chức và doanh nghiệp Châu Âu là những đối tác mà ĐHĐN vốn có truyền thống hợp tác tốt đẹp, hiệu quả trong nhiều năm qua. 

ĐHĐN đã tham gia và triển khai nhiều dự án quốc tế,  trong đó có các dự án lớn, uy tín được EU tài trợ, trong đó Dự án Erasmus+ Harmony có ý nghĩa quan trọng trong Chiến lược quốc tế hoá giáo dục ĐH để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Đại diện lãnh đạo ĐHĐN tham dự, 

đóng góp, đề xuất giải pháp 

cho Kế hoạch triển khai Dự án 

Thông qua Dự án này, phía ĐHĐN mong muốn tiếp tục kết nối, hợp tác hoàn thiện chiến lược, chính sách phát triển giáo dục ĐH trong bối cảnh toàn cầu hoá; tìm kiếm đối tác và huy động các nguồn lực cùng triển khai thêm nhiều chương trình liên kết đào tạo quốc tế, trao đổi giảng viên, sinh viên; hợp tác nghiên cứu chung để giải quyết những vấn đề cấp thiết đáp ứng nhu cầu khu vực mỗi quốc gia và toàn cầu. 

Các thành viên của Dự án đã thảo luận, thống nhất các nội dung, kết quả cụ thể cần xúc tiến triển khai trong thời gian đến như: (1) Thiết lập hồ sơ Quốc gia về quốc tế hóa giáo dục ĐH (IoHE); (2) Xây dựng chiến lược quốc tế hoá giáo dục ĐH, trọng tâm vào các vấn đề nghiên cứu và dịch vụ; (3) Xây dựng Kế hoạch hành động của các trường ĐH trong tiến trình quốc tế hoá giáo dục ĐH phù hợp với thực tiễn vùng và quốc gia; (4) Ban hành bộ Sổ tay hướng dẫn triển khai Kế hoạch Dự án; (5) Ban hành Sổ tay cẩm nang hỗ trợ sinh viên quốc tế; (6) Thành lập, hợp nhất các văn phòng dự án và hợp tác quốc tế; (7) Ra mắt các Trung tâm giao lưu văn hóa FRIENDs… 

ĐHĐN luôn coi trọng, vun đắp hợp tác với

các đối tác Châu Âu góp phần thúc đẩy

hội nhập, quốc tế hoá giáo dục ĐH

Là ĐH Vùng trọng điểm Quốc gia, trung tâm giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế hàng đầu của Việt Nam, có uy tín, học hiệu quốc tế, việc ĐHĐN tham gia là thành viên tích cực của Dự án Erasmus+ Harmony không chỉ để tăng cường trao đổi kinh nghiệm phát triển giáo dục ĐH, đem lại nhiều cơ hội hoàn thiện chiến lược, chính sách; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, các nhà khoa học, giảng viên và sinh viên mà còn góp phần tích cực thúc đẩy tiến trình hội nhập và kết nối giáo dục ĐH Á-Âu. 

Tin Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN 

In
129 Đánh giá bài viết:
4.6

BÀI VIẾT MỚI