Đại học Đà Nẵng phát hành Bản tin định kỳ-Newsletter No.3 UD-2020

14/10/2020

Nhằm tiếp tục gắn kết phục vụ cộng đồng; tăng cường hiệu quả thông tin truyền thông về giáo dục đào tạo, góp phần nâng cao uy tín, học hiệu, Đại học Đà Nẵng trân trọng giới thiệu Bản tin định kỳ số 3-Newsletter No.3 UD-2020.

Kính mời xem Bản tin tại đây.

Tin Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

In
126 Đánh giá bài viết:
5.0

BÀI VIẾT MỚI