Đại học Đà Nẵng phát hành Bản tin định kỳ số 4-Newsletter No.4 UD-2020

01/01/2021

Nhằm tiếp tục gắn kết phục vụ cộng đồng; tăng cường hiệu quả thông tin truyền thông về giáo dục đào tạo; góp phần nâng cao uy tín, học hiệu của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), Trung tâm Thông tin-Học liệu và Truyền thông ĐHĐN trân trọng giới thiệu Bản tin định kỳ số 4 (Newsletter No.4 UD-2020).

Kính mời xem Bản tin tại đây.

Tin Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

 

In
177 Đánh giá bài viết:
4.5

BÀI VIẾT MỚI