Đại học Đà Nẵng tham dự Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản trị cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo

08/11/2021

Ngày 06/11, TS. Phan Minh Đức-Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), các Phó Giám đốc ĐHĐN: PGS.TS. Lê Thành Bắc, PGS.TS. Lê Quang Sơn đã tham dự Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản trị cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) được tổ chức trực tuyến dưới sự chủ trì của PGS.TS. Hoàng Minh Sơn-Thứ trưởng Bộ GD&ĐT và đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục liên quan.

Cùng tham dự tại điểm cầu ĐHĐN có Thư ký Hội đồng ĐHĐN, Trưởng ban Ban TCCB ĐHĐN; tại các điểm cầu các trường ĐH thành viên có Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, Thư ký Hội đồng Trường, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính.


Toàn cảnh điểm cầu ĐHĐN 

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Hoàng Minh Sơn-Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đã nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của đổi mới quản trị ĐH trong đó có nội dung trọng tâm là nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ lãnh đạo quản lý các cơ sở giáo dục ĐH.

Đây là yêu cầu, mục tiêu mà Bộ rất quan tâm, coi trọng nhằm đảm bảo cho các cơ sở giáo dục ĐH trong hệ thống nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học vì mục tiêu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế.


PGS.TS. Hoàng Minh Sơn

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT phát biểu 

Đại diện lãnh đạo ĐHĐN và các trường ĐH thành viên đã phát biểu, thảo luận, thống nhất chủ trương, định hướng theo tinh thần chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị ĐH trong bối cảnh hội nhập quốc tế về giáo dục ĐH và Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Các đại biểu đại diện lãnh đạo các cơ sở giáo dục ĐH trong cả nước đã thảo luận, chia sẻ nhiều kết quả, kinh nghiệm từ thực tiễn các nhà trường; việc ban hành đồng bộ, hiệu lực và tổ chức thực hiện các văn bản gắn với việc tổ chức triển khai quản trị ĐH theo Luật Giáo dục ĐH sửa đổi, phù hợp với đặc trưng, chiến lược phát triển, sứ mệnh của mỗi trường, viện, khoa.


Nội dung tập huấn thiết thực, bổ ích 

giúp các cơ sở giáo dục đổi mới,

hoàn thiện quản trị ĐH 

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đã phát biểu ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các cơ sở giáo dục ĐH, nhấn mạnh mục tiêu đánh giá các chỉ số phát triển của trường ĐH cần được bám sát các định hướng, mục tiêu của ngành, phù hợp với sứ mệnh và được cụ thể hoá trong chiến lược giúp các nhà trường phát triển đúng hướng với tầm nhìn dài hạn.

Các ý kiến xây dựng từ Hội nghị là tiếng nói chung góp phần thúc đẩy đổi mới quản trị ĐH, nâng cao năng lực đội ngũ lãnh đạo, hình thành, hoàn thiện văn hoá chất lượng trong lĩnh vực quản trị ĐH, tổ chức sắp xếp hệ thống và nhân sự, phát triển tiềm lực đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi mới GD&ĐT.

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

In
328 Đánh giá bài viết:
5.0

BÀI VIẾT MỚI