Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc đợt 1 năm 2020

10/07/2020

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng viên chức số 2187/KH-ĐHĐN ngày 01/7/2020, Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc đợt 1 năm 2020.

Xem Thông báo số 2302/TB-ĐHĐN tại đây.

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển tại đây.

Mẫu Sơ yếu lý lịch tại đây.

In
800 Đánh giá bài viết:
4.3

BÀI VIẾT MỚI