Thông tin đăng ký xét tuyển vào các cơ sở đào tạo thành viên của Đại học Đà Nẵng năm 2020

20/01/2020

Đại học Đà Nẵng công bố thông tin đăng ký xét tuyển vào các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc năm 2020, trình độ đại học, hệ chính quy như sau: 

1. Trường Đại học Bách khoa

2. Trường Đại học Kinh tế

3. Trường Đại học Sư phạm

4. Trường Đại học Ngoại ngữ

5. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

6. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

7. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh

8. Khoa Y Dược

9. Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông

Tin Ban Đào tạo ĐHĐN

In
412 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

BÀI VIẾT MỚI