Giáo sư Danh dự, Tiến sĩ khoa học Lê Thành Nhân - Viện trưởng Viện Công nghệ Quốc tế Đại học Đà Nẵng DNIIT

19/02/2021

Ngày phong tặng: 19/11/2020 

Tóm tắt lý lịch và cống hiến khoa học: 

GSDD.TSKH. Lê Thành Nhân-nguyên là Trưởng khoa Khoa Tin học, Trường IUT  (phụ trách đào tạo Thạc sĩ Công nghệ thông tin) của Trường Đại học Nice Sophia Antipolics, Cộng hoà Pháp (1988-2014); 

GS đã công bố hơn 200 bài báo khoa học, tham gia biên soạn 02 cuốn sách chuyên khảo (trong lĩnh vực khoa học máy tính); Hướng dẫn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cho hơn 30 nghiên cứu sinh, 100 học viên cao học; 

GS là thành viên sáng lập Viện Quốc tế Pháp ngữ IFI (Hà Nội); thành viên Hội đồng Khoa học của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) và nhiều hội đồng khoa học có uy tín quốc tế khác;


Giám đốc ĐHĐN Nguyễn Ngọc Vũ

trao Quyết định và chúc mừng

GSDD.TSKH. Lê Thành Nhân

GS là người đặt nền móng cho sự hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng và Đại học Côte d’Azur, Trường Đại học Nice Sophia Antipolis (từ năm 1996 đến nay): Chủ trì triển khai 03 chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ (Quản lí nguồn nước, Khoa học Máy tính và Quản trị kinh doanh) và đã đào tạo hơn 100 thạc sĩ; 

GS đã kết nối, giới thiệu để Đại học Đà Nẵng tham gia nhiều dự án quốc tế lớn (EMMA East-2010, EMMAsia-2013, các dự án của AUF, các dự án trong khuôn khổ Nghị định thư Asia Stic…), theo đó nhiều cán bộ, giảng viên của Đại học Đà Nẵng đã được cử đào tạo, nghiên cứu tại Cộng hòa Pháp, phát triển, nâng cao uy tín, học hiệu và mở rộng hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng với nhiều đối tác quốc tế của Pháp và Châu Âu;

GS đã khởi xướng, tham gia chủ trì thành lập Viện Công nghệ quốc tế Đà Nẵng (DNIIT), hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng, AUF và Đại học Nice Sophia Antipolics (năm 2017). Trên cương vị Viện trưởng, GS đã lãnh đạo, triển khai nhiều hoạt động khoa học và đào tạo; phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, quy tụ các nhà khoa học Pháp và Việt Nam; chủ trì Đề án xây dựng hạ tầng mạng LoRa cho Thành phố Đà Nẵng trở thành “thành phố thông minh” (Smart City)… 

Xem thêm tin Lễ phong tặng Danh hiệu Giáo sư Danh dự cho GS.TSKH. Lê Thành Nhân (tại Đại học Đà Nẵng) tại đây. 

In
303 Đánh giá bài viết:
5.0

BÀI VIẾT MỚI