Thông báo Chương trình Học bổng Học bổng Canada-ASEAN và Trao đổi giáo dục vì sự phát triển

29/01/2021

Đại học Đà Nẵng thông báo Chương trình Học bổng Canada-ASEAN và Trao đổi Giáo dục vì sự phát triển (SEED) dành cho sinh viên các quốc gia thành viên của ASEAN. Đây là Chương trình đem lại cơ hội tham gia trao đổi ngắn hạn để học tập, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục của Canada ở trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học.

1. Các gói học bổng  

  • 10.200 CAD cho sinh viên cao đẳng, đại học hoặc sau đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ) trong thời gian tối thiểu bốn tháng hoặc một học kỳ học tập hoặc nghiên cứu;
  • 12.700 CAD cho sinh viên sau đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ) trong thời gian từ năm đến sáu tháng học tập hoặc nghiên cứu; 
  • 15,900 CAD cho sinh viên đại học và cao đẳng trong thời gian tám tháng hoặc hai kỳ học tập hoặc nghiên cứu.

2. Điều kiện dự tuyển 

  • Ứng cử viên phải là công dân của một quốc gia thành viên ASEAN ;
  • Ứng viên phải thành thạo tiếng Pháp (Trình độ B2 trở lên).

3. Thời hạn 

Các trường đại học đối tác gửi danh sách, hồ sơ của các ứng cử viên được đề cử (tối đa là 05 ứng viên cho mỗi trường đại học) đến Đại học Quebec tại Trois-Rivieres, Canada (UQTR) trước ngày 18/02/2021

Mỗi ứng viên được đề cử sẽ được thông báo một đường link để đăng ký và hoàn thành Đơn đăng ký gửi UQTR trước ngày 25/02/2021.

Thông tin Chương trình có thể tham khảo trong các tài liệu (tiếng Anh tiếng Pháp) hoặc truy cập website: 

http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: bourses.internationales@uqtr.ca

Tin Ban Hợp tác Quốc tế ĐHĐN 

In
249 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

BÀI VIẾT MỚI