Thông báo Chương trình thảo luận trực tuyến “Global Think Tank for our Thriving Planet” nhân Tuần lễ Giáo dục Quốc tế

28/10/2021

Chương trình thảo luận “Global Think Tank for our Thriving Planet” là một hội thảo trao đổi, thảo luận các giải pháp phát triển vì một hành tinh thịnh vượng do Trường Cao đẳng Hamber, Canada tổ chức nhân Tuần lễ Giáo dục Quốc tế.

Hội thảo đề cập đến những lợi ích của giáo dục quốc tế và đóng góp của sinh viên trong việc nâng cao hiểu biết về giao thoa văn hóa; là nơi gặp gỡ của sinh viên toàn cầu tham gia vào việc nỗ lực phát triển bền vững, rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh và giao lưu với các sinh viên đến từ các quốc gia khác nhau.

Thời gian: Từ ngày 18/11 đến 02/12/2021

Sinh viên sẽ cộng tác, thảo luận trong các nhóm “ảo” tại 03 phiên trực tuyến với sự hỗ trợ của các giáo viên Trường cao đẳng Humber.

Thời hạn đăng ký: Ngày 12/11/2021

Thông tin chi tiết vui lòng xem dưới đây.

Tin Ban Hợp tác Quốc tế ĐHĐN

In
154 Đánh giá bài viết:
5.0

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI