Thông báo Công văn số 786/ĐHĐN-HSSV về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

24/02/2021

Ngày 24/02/2021, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vừa có Công văn số 786/ĐHĐN-HSSV theo đó, tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa các chỉ đạo của cấp trên và hướng dẫn của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời tiếp tục triển khai kế hoạch năm học 2020-2021, chuẩn bị và đảm bảo đầy đủ các điều kiện phòng, chống dịch theo quy định để sinh viên, học viên, lưu học sinh (sau đây gọi tắt là SV) trở lại học tập trung từ ngày 01/3/2021. 

Xem Công văn số 786/ĐHĐN-HSSV tại đây. 

Tin Đại học Đà Nẵng 

In
248 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

BÀI VIẾT MỚI