Thông báo cử công chức, viên chức đi học liên thông cấp bằng đại học ngành Luật cho người đã có bằng đại học, mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội

21/10/2021

Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo cử công chức, viên chức đi học liên thông cấp bằng đại học ngành Luật cho người đã có bằng đại học, mở tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

Xem Công văn số 4780/BGDĐT-TCCB dưới đây. 

Tin Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN 

In
207 Đánh giá bài viết:
3.7

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI