Thông báo của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng phía Nam về tổ chức Hội thảo khoa học "Chuyển đổi số trong giáo dục đại học"

26/02/2021

Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng phía Nam thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Chuyển đổi số trong giáo dục đại học" và mời đăng ký tham dự, viết báo cáo cho Hội thảo. 

Xem Thông báo số 1 ngày 22/02 của Hiệp hội tại đây

Tin Ban KHCN&MT ĐHĐN 

In
221 Đánh giá bài viết:
5.0

BÀI VIẾT MỚI