Thông báo đăng ký dự tuyển đi làm nhiệm vụ hợp tác giáo dục và quản lý lưu học sinh tại Úc, Trung Quốc

04/12/2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo đăng ký dự tuyển đi làm nhiệm vụ hợp tác giáo dục và quản lý lưu học sinh tại Úc, Trung Quốc. 

Xem Công văn số 5575/BGDĐT-TCCB dưới đây.

Tin Ban Tổ chức cán bộ ĐHĐN 

In
237 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI