Thông báo gia hạn nhận bài Hội thảo khoa học Quốc gia CITA lần thứ 10 năm 2021

05/04/2021

 Ban Tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia CITA lần thứ 10 năm 2021 thông báo gia hạn nhận bài đến ngày 15/4/2021.

CITA 2021 là Hội thảo khoa học Quốc gia lần thứ 10 và Workshop “Chuyển đổi số” năm 2021 được tổ chức từ ngày 12-13/6/2021 bởi Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng và cộng đồng các đơn vị nghiên cứu, đào tạo và các nhà khoa học trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Kinh tế số tại Miền Trung-Tây Nguyên (FISU Miền Trung – Tây Nguyên).

Cả hai sự kiện được tổ chức dưới sự cố vấn và bảo trợ chuyên môn của các nhà khoa học uy tín trong nước và quốc tế như:

- GS.TSKH. Ngoc-Thanh Nguyen - IEEE SMC Technical Committee on Computational Collective Intelligence; Wroclaw University of Science and Technology, Poland;

- GS.TS Dosam Hwang (Department of Computer Engineering, Yeungnam University, Republic of Korea);

- - GS.TS Nguyễn Thanh Thuỷ - Trường Đại học Công nghệ Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- PGS.TS Lê Minh Hòa (Northumbria University, Newcastle, UK).

Tất cả các bài báo được chấp nhận báo cáo tại Hội thảo CITA 2021 sẽ được xuất bản trong Kỷ yếu hội thảo CITA là kỷ yếu có mã ISBN và được xuất bản với sự bảo trợ chuyên môn của Tạp chí Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông).

Đặc biệt, các bài báo có chất lượng chuyên môn xuất sắc nhất, thông qua sự đánh giá của Ban Chương trình, sẽ được chọn đăng trên số đặc biệt của 02 tạp chí:

- Chuyên san “Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTT và truyền thông” (ISSN 1859-3526), Tạp chí Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Tạp chí REV Journal on Electronics and Communications (https://www.rev-jec.org/) của Hội vô tuyến điện tử.

Các mốc thời gian quan trọng :

- Thời gian nộp bài báo (đã gia hạn): 15/04/2021

- Thời gian thông báo kết quả: 30/04/2021

- Hoàn thiện bài báo và đăng ký tham dự: 20/05/2021

- Thời gian tổ chức Hội thảo: 

Ngày 12/06/2021: Workshop “Chuyển đổi số”

Ngày 13/06/2021: Hội thảo khoa học quốc gia CITA 2021;

CITA 2021 và Workshop “Chuyển đổi số” năm 2021 hoàn toàn miễn phí đăng bài và phí tham dự hội nghị.

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập: http://vku.udn.vn/cita2021/

Tin Trường ĐH CNTT&TT Việt-Hàn ĐHĐN

In
98 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

BÀI VIẾT MỚI