Thông báo kết quả Cuộc thi tác phẩm truyền thông Đại học Đà Nẵng năm 2020

12/12/2020

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) vừa có Thông báo số 4461/TB-ĐHĐN về Kết quả “Cuộc thi tác phẩm truyền thông ĐHĐN năm 2020”, theo đó ghi nhận, đánh giá cao sự tham gia của các đơn vị đã chọn lọc, gửi các tác phẩm truyền thông (Bài viết, Bộ ảnh, Video clip) dự thi. 

Các tác phẩm truyền thông của các đơn vị có nội dung, hình thức thể hiện được chủ đề, truyền thông tích cực cho các trường ĐH thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc cũng như  góp phần quảng bá hình ảnh, uy tín, học hiệu ĐHĐN. 

Cuộc thi đã bổ sung thêm thông tin, hình ảnh và các sản phẩm phục vụ hoạt động truyền thông trong toàn ĐHĐN, đồng thời là dịp để các đơn vị/bộ phận truyền thông trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và hoàn thiện các tác phẩm truyền thông theo hướng chuyên nghiệp.

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao giải cho các tác phẩm xuất sắc và lựa chọn các tác phẩm có chất lượng tốt, phù hợp để giới thiệu trên chuyên mục “Media” trên website của ĐHĐN, chia sẻ các kênh truyền thông và sử dụng trong hoạt động truyền thông chung của ĐHĐN.

Xem Kết quả Cuộc thi tại đây

Tin Ban Tổ chức Cuộc thi

Tác phẩm truyền thông ĐHĐN năm 2020 

In
261 Đánh giá bài viết:
5.0

BÀI VIẾT MỚI