Thông báo kết quả điểm xét tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020

04/01/2021

Hội đồng tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 Đại học Đà Nẵng thông báo Kết quả điểm xét tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020. 

Xem Thông báo số 4828/TB-ĐHĐN tại đây

Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN 

In
267 Đánh giá bài viết:
4.3

BÀI VIẾT MỚI