Thông báo mời ứng viên tham gia xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Khoa Giáo dục Quốc phòng An ninh, Khoa Giáo dục Thể chất ĐHĐN

27/10/2021

Đại học Đà Nẵng thông báo mời ứng viên tham gia xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Khoa Giáo dục Quốc phòng An ninh và Khoa Giáo dục Thể chất.

Xem Thông báo số 3674/TB-ĐHĐN dưới đây. 

Tin Ban Tổ chức cán bộ ĐHĐN 

In
279 Đánh giá bài viết:
4.2

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI