Thông báo mời ứng viên trúng tuyển Vòng 1 tham gia xét tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức đợt năm 2020

11/12/2020

Đại học Đà Nẵng thông báo mời ứng viên trúng tuyển Vòng 1 tham gia xét tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức đợt năm 2020. 

Xem Thông báo số 4438/TB-ĐHĐN tại đây

Tin Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN

In
417 Đánh giá bài viết:
5.0

BÀI VIẾT MỚI