Thông báo phát động "Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (01/01/1997 – 01/01/2022)"

08/11/2021

Văn phòng Đảng uỷ Đại học Đà Nẵng thông báo và trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên hưởng ứng tham dự "Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (01/01/1997 – 01/01/2022)".

Thời gian: Từ ngày 01/11/2021 - 28/11/2021

Tổng kết trao giải: Ngày 31/12/2021

Hình thức Cuộc thi: Trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng. 

Đăng ký dự thi tại: 

https://25namtructhuoctw.danang.gov.vn/

Giải thưởng Cuộc thi gồm các giải Tập thể, Cá nhân, chi tiết vui lòng xem dưới đây. 
Tin Văn phòng Đảng uỷ ĐHĐN 

In
144 Đánh giá bài viết:
5.0

BÀI VIẾT MỚI