Thông báo số 3077/ĐHĐN-VP về việc chủ động phòng chống thiên tai, bão, lũ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp

10/09/2021

Đại học Đà Nẵng thông báo Công văn số 3077/ĐHĐN-VP về việc chủ động phòng chống thiên tai, bão, lũ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. 

Xem Công văn số 3077/ĐHĐN-VP kèm theo.

Tin Văn phòng ĐHĐN 

 

In
239 Đánh giá bài viết:
5.0

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI