Thông báo tuyển chọn giảng viên, giáo viên đi giảng dạy tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nhiệm kỳ 2021-2023

10/03/2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Thông báo số 211/TB-BGDDT về việc tuyển chọn giảng viên, giáo viên đi giảng dạy tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nhiệm kỳ 2021-2023. 

Xem Thông báo số 211/TB-BGDDT dưới đây. 

Tin Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN 

In
394 Đánh giá bài viết:
4.4

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI