Thông báo tuyển chọn ứng viên cho Chương trình học giả Fulbright Việt Nam năm 2021

30/06/2020


Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo tuyển chọn ứng viên cho Chương trình học giả Fulbright Việt Nam năm 2021 như sau:
1. Điều kiện dự tuyển:
- Là công dân Việt Nam
- Có Bằng tiến sĩ hoặc thạc sỹ (hoặc tương đương)
- Trình độ tiếng Anh thành thạo để nghiên cứu hoặc giảng dạy ở Hoa Kỳ
- Ứng viên phải là giảng viên đại học hoặc cán bộ/chuyên viên các bộ, cơ quan Chính phủ hoặc khối tư nhân/viện nghiên cứu/tổ chức phi chính phủ, ưu tiên những ứng viên có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu học thuật, chuyên môn.
- Ứng viên bắt buộc phải đang sinh sống tại Việt Nam trong suốt quá trình nộp hồ sơ và tuyển chọn của chương trình. Ứng viên yêu cầu phải quay về phục vụ Việt Nam sau khi chương trình ở Hoa Kỳ kết thúc.
- Ứng viên thuộc các lĩnh vực Khoa học và Công nghệ, Khoa học Xã hội và Nhân văn đều phù hợp để nộp hồ sơ.
Ứng viên không hợp lệ dự tuyển trong các trường hợp sau:
- Hiện đang giảng dạy, học tập, nghiên cứu ở Hoa Kỳ hoặc đã được nhận học bổng Fulbright trong thời gian 05 năm vừa qua
- Đã được cấp visa Mỹ loại J theo các chương trình trao đổi Giáo sư/ Học giả Nghiên cứu trong vòng 02 năm vừa qua.
2. Các  dạng  học  bổng:
- Giảng dạy
- Nghiên cứu
- Giảng dạy hoặc Nghiên cứu.
3. Thời  gian  học  bổng:
- Ứng viên có thể chọn học bổng 01 học kỳ (tương đương 05 tháng) hoặc 01 năm học (tương đương 09 tháng).
- Ứng viên chọn học bổng 01 học kỳ: Bắt buộc phải bắt đầu vào tháng 9/2021 hoặc tháng 01/2022.
- Ứng viên chọn học bổng 01 năm học: Bắt buộc phải bắt đầu vào tháng 9/2021.
4. Trường  tiếp  nhận tại  Hoa Kỳ: Bất cứ trường/viện nào tiếp nhận đều phù hợp.
5. Hồ sơ dự tuyển gồm có:
- Đơn dự tuyển (trực tuyến)
- Đề cương nghiên cứu
- Thư mục nghiên cứu
- Lý lịch khoa học
- Thư giới thiệu (yêu cầu đủ 3 thư giới thiệu)
- Thư mời của trường tiếp nhận tại Hoa Kỳ (khuyến khích ứng viên nên có, nhưng không bắt buộc)
 Ứng viên vui lòng truy cập và hoàn thành hồ sơ tại:  https://apply.iie.org/fvsp2021.
   Lưu ý: Toàn bộ hồ sơ nộp trực tuyến mới được coi là hợp lệ.
6. Thời hạn nộp hồ sơ:
17:00 ngày 15 tháng 10 năm 2020 (theo giờ Việt Nam)
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Trợ lý Chương trình Fulbright
ĐT: (024) 3850-5000 x 6225
Email:  VNfulbright@state.gov
Thông tin link tham khảo: https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-program-vietnam/vietnamese-scholar-program/
                                                                                                                                                                                                                                                                                             Tin Ban Hợp tác Quốc tế ĐHĐN

In
263 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

BÀI VIẾT MỚI