Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2021 của Viện Khoa học Thuỷ Lợi Việt Nam

25/10/2021

Viện Khoa học Thuỷ Lợi Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2021.

Xem Thông báo số 559/TB-VKHTLVN dưới đây.

Tin Ban Tổ chức cán bộ ĐHĐN 

In
155 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

Tài liệu để tải về

BÀI VIẾT MỚI