Thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan năm 2021

05/03/2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan năm 2021 trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác giữa Việt Nam và Ba Lan.

Xem Thông báo số 189/TB-BGDĐT tại đây.

Link các mẫu hồ sơ liên quan tại đây.

Tin Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN

In
226 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá

BÀI VIẾT MỚI